Kontakt må-fre

Vänligen notera att PAM:s och a-kassans telefontjänster är upptagna särskilt på morgnarna. Du hittar svar till många frågor på vår webbplats.

MEDLEMSKAPET, ANSLUTNING, ANSTÄLLNINGSFRÅGOR

030 100 640 kl. 10-14

A-KASSAN

020 690 211 kl. 10-14

Kollektivavtalsförhandlingar - 01.10.2020 klo 12.00

En avtalslösning skapades för turism-, restaurang- och fritidssektorn i en exceptionell situation

Styrelsen för Servicefacket PAM godkände enhälligt kollektivavtalen för arbetstagare och förmän inom turism-, restaurang- och fritidssektorn. Enligt Annika Rönni-Sällinen, ordförande för PAM, är detta en lösning gjord i en särskilt svår situation.

Parterna i kollektivavtalet, Servicefacket PAM, och arbetsgivarförbundet Turism- och restaurangförbundet MaRa rf, förhandlade fram arbetsvillkoren för arbetstagare och förmän inom sektorn under exceptionella omständigheter. Det nya kollektivavtalet gäller från 1 oktober 2020 till 31 mars 2022.

I avtalet har parterna kommit överens om datumen för lönejusteringar, men på grund av de osäkra framtidsutsikterna för branschen kommer löneförhandlingarna att hållas separat i januari och september 2021. Om ingen överenskommelse nås i förhandlingarna upphör kollektivavtalet att gälla.

”De skärpta restriktiva åtgärder som införts av landets regering för att begränsa pandemin påverkade oundvikligen innehållet i kollektivavtalsresultatet. Nu står hela branschens framtid på spel. PAM bär sitt ansvar och vill att anställda ska kunna fortsätta arbeta i branschen i framtiden. Trots de svåra utgångspunkterna och trots att vi ännu inte vet nivån på lönejusteringarna, var lösningen som nåtts i kollektivavtalsförhandlingarna acceptabel, säger PAM:s ordförande Annika Rönni-Sällinen

Centrala förbättringar inkluderar förändringar i arbetstagarnas ork och välbefinnande. Den dagliga viloperioden mellan skift förlängs med en timme och antalet på varandra följande nattskift begränsas till fem.

"Jag är glad att det nya kollektivavtalet bättre tar hänsyn till de anställdas välmående och att vi fick arbetstiden förkortad genom att öka antalet årliga ledigheter. Avvikande arbetstider, långa skift och en oregelbunden dygnsrytm försämrar människors ork i arbetet. Att satsa tillräckligt mycket vila mellan arbetsskift och förhindra belastning som nattarbetet orsakar är därför viktiga reformer för oss, säger Rönni-Sallinen och fortsätter

”Det är också bra att vi har fått förbättringar i avtalen vad gäller förtroendemän och arbetsskyddsfullmäktige. Förtroendemännens ställning i förmanspositioner förbättras också. Att stärka förtroendemannens verksamhetsförutsättningar främjar dialog och samarbete på båda sidor, säger Rönni-Sällinen.

Rönni-Sällinen finner det olyckligt att prövotiden måste förlängas från fyra månader till de sex månader som lagen tillåter. Hon medger också att det inte var lätt att bygga ifrågavarande avtal, men lösningarna gjordes i gott samarbete med arbetsgivarförbundet.

”Utvecklingen av arbetsvillkoren skulle kunna ske trots coronavirusets effekter. Vi har inte kastat in handskar ännu, utan vi har tilltro på en ljusare framtid, konstaterar Rönni-Sällinen.

 

Nyheter