Kontakt må-fre

Vänligen notera att PAM:s och a-kassans telefontjänster är upptagna särskilt på morgnarna. Du hittar svar till många frågor på vår webbplats.

MEDLEMSKAPET, ANSLUTNING, ANSTÄLLNINGSFRÅGOR

030 100 640 kl. 10-14

A-KASSAN

020 690 211 kl. 10-14

Kollektivavtalsförhandlingar - 21.01.2021 klo 08.30

Ett bra avtal för Nationalteatern under rådande omständigheter

Finlands Nationalteater är belägen invid Järnvägstorget i Helsingfors. Bild: Lehtikuva

Finlands Nationalteaters kollektivavtal gällande teknik och ansvariga har godkänts med löneförhöjningar.

”På grund av coronapandemin och renoveringen har vi haft ett undantagstillstånd i teatern. Med tanke på det är det nu uppnådda avtalet bra”, säger Tarja Pajuniemi, avtalsexpert vid PAM. 

För lönernas del innehåller avtalet en justeringspott på 1 % som ska betalas ut den 1 maj 2021. Den kommer att betalas i lika stora delar till alla om inte annat avtalas lokalt. Den 1 juni 2021 kommer en generell löneökning på 0,97 % som bör vara minst 20,37 euro. 

Förutom lönen är den största förändringen den avlönade pappaledigheten som förlängs från 6 dagar till 12 dagar. 

Arbetsledigheten för att vårda ett sjukt barn blev också bättre. Enligt det nya avtalet kan arbetsledighet beviljas för att vårda barn under 12 år när åldersgränsen hittills varit 10 år. 

Avtalet innehåller också en förbättring gällande utbildning för timanställda. I framtiden kommer deras utbildning att vara avlönad på samma villkor som utbildningen för fastanställda.

Avtalet ändrades i vissa avseenden för att motsvara den nuvarande arbetstidslagen. Till exempel får en anställds arbetstid, inklusive övertid, inte överstiga 48 timmar under en beräkningsperiod på 12 månader. 

Avtalsperioden är 1.12.2020–28.2.2022. De anställda har representerats av PAM och Fackförbundet för teater och media Finland (TEME) och arbetsgivarsidan av Finlands Teatrar r.f. 

Finlands Nationalteaters kollektivavtal gällande teknik och ansvariga bestämmer arbetsförhållandena för många yrkesgrupper som är anställda på teatern. Avtalet gäller såväl teknisk personal som tar hand om scenteknik som biljettförsäljare, vaktmästare och restaurangarbetare, frisörer, snickare, sömmerskor och många andra. 

Ta del av innehållet i kollektivavtalet här (på finska).

 

Nyheter