Kontakt må-fre

Vänligen notera att PAM:s och a-kassans telefontjänster är upptagna särskilt på morgnarna. Du hittar svar till många frågor på vår webbplats.

MEDLEMSKAPET, ANSLUTNING, ANSTÄLLNINGSFRÅGOR

030 100 640 kl. 10-14

A-KASSAN

020 690 211 kl. 10-14

Kollektivavtalsförhandlingar - 03.04.2020 klo 22.00

Ett flertal av de kollektivavtal som PAM och Palta förhandlar om har blivit godkända

Fotograf: Klaus Vedfelt

Löneförhöjningar enligt den allmänna nivån är på kommande i sommar för anställda vid Veikkaus, biografer, Nationaloperan, inom hushållsteknisk service, bildframtställning samt flyttservicetjänster.

För anställda vid Veikkaus stiger lönerna från och med början av juni med 1,5 procent och efter ett år från och med juni 2021 med 1,7 procent. Samma förhöjning gäller även för kvälls- och natttilläggen.

För Finlands Nationaloperas och -balettens tekniska smågrupper och de tekniska förmännen stiger lönerna från och med början av juni med 1,3 procent och från och med maj 2021 med 1,9 procent.

Lönerna för anställda vid biografer, bildframställningsaffärer, flyttserviceföretag samt inom hushållsmaskin-, hemelektronikservice- samt tjänsteautomatik höjs från och med början av juli med 1,3 procent. Ytterligare kommer en höjning på 1,9 procent från och med början av juni 2021.

Bland de avtalsområden som PAM och Servicebranschernas arbetsgivare Palta förhandlar om är ännu tillsvidare följande avtal på hälft: kollektivavtalet för bingo, golf samt kundservice och telemarketing.

OBS! Ta även del av de ändringar som PAM kommit överens med arbetsgivarförbunden till följd av det exeptionella läget med coronaviruset. 

Ändringar i kollektivavtal till följd av coronavirusepidemin.

 

 

Nyheter