Kontakt må-fre

Vänligen notera att PAM:s och a-kassans telefontjänster är upptagna särskilt på morgnarna. Du hittar svar till många frågor på vår webbplats.

MEDLEMSKAPET, ANSLUTNING, ANSTÄLLNINGSFRÅGOR

030 100 640 kl. 10-14

A-KASSAN

020 690 211 kl. 10-14

Kollektivavtalsförhandlingar - 13.01.2021 klo 15.27

Ett förhandlingsresultat har uppnåtts angående kollektivavtalet för Avecras tågservicepersonal

Bild: Gettyimages

Som följande behandlas förhandlingsresultatet av bägge förbundens förvaltningsorgan.

Servicefacket PAM har sedan september förhandlat om ett företagsspecifikt kollektivavtal för Avecra Oy:s tågservicepersonal tillsammans med arbetsgivarförbundet Turism- och restaurangförbundet Mara rf. Parterna har samsam om ett resultat i förhandlingarna den 13 januari 2021.

Innehållet i det nya kollektivavtalet blir offentligt efter att fackförbundens förvaltningar har godkänt resultatet.

 

Nyheter