Kontakt må-fre

Vänligen notera att PAM:s och a-kassans telefontjänster är upptagna särskilt på morgnarna. Du hittar svar till många frågor på vår webbplats.

MEDLEMSKAPET, ANSLUTNING, ANSTÄLLNINGSFRÅGOR

030 100 640 kl. 10-14

A-KASSAN

020 690 211 kl. 10-14

Medlemskap - 05.01.2022 klo 10.00

Ett nytt år har börjat – är ditt medlemskap i ordning?

Så här i början av året är det bra att kontrollera att medlemskapet är i ordning. PAMs medlemsavgift är 1,5 % av den beskattningsbara inkomsten under 2022. Förbundet ger skattemyndigheterna uppgifter om medlemsavgifterna för 2021.

Om du av en eller annan anledning inte har betalat medlemsavgiften, är det ett bra tillfälle att ta tag i det nu.

Du kan kontrollera uppgifterna om din medlemsavgift och andra medlemsuppgifter i PAMs e-tjänst.

Betalning av medlemsavgift

Det enklaste sättet att betala medlemsavgiften är att låta arbetsgivaren dra av den direkt på lönen.

Om arbetsgivarinkassering av någon anledning inte är möjlig eller du inte vill ha det, kan du även betala medlemsavgiften via e-faktura. E-faktura kan du få via din nätbank. Då får du automatiskt varje månad en e-faktura med rätt referensnummer till nätbanken. Beloppet på fakturan är alltid detsamma som medlemsavgiften som betalats föregående månad. Det beloppet kan du vid behov ändra innan du bekräftar fakturan i nätbanken, om din lön för månaden skiljer sig från föregående månad.

Medlemsavgiften kan också betalas via e-tjänsten.

Du hittar medlemsavgiftskalkylatorn här.

Medlemsinformation i ordning

Är din medlemsinformation uppdaterad? Att kontrollera och rätta till medlemsinformation är enkelt i PAMs e-tjänst. Du kan till exempel ange i tjänsten om du har bytt arbetsgivare eller om din yrkestitel har ändrats. Tjänsten ger dig också möjlighet att anmäla obetald ledighet (till exempel föräldraledighet, militär- eller civiltjänstgöring eller studier). Dessutom kan du uppdatera dina ändrade kontaktuppgifter såsom din e-postadress eller ditt telefonnummer.

Anmälan om ledighet

Ska du gå på obetald ledighet? Om dina löneinkomster avbryts och du inte får förmåner från arbetslöshetskassan, bör du anmäla det till PAM. Du kan anmäla ledighet här.

Har du bytt eller har du för avsikt att byta arbetsplats?

Om du byter arbetsplats, kom ihåg att befullmäktiga PAM att skicka en ny inkasseringsfullmakt till din nya arbetsgivares löneräknare. Läs mera

 

Nyheter