Kontakt må-fre

Vänligen notera att PAM:s och a-kassans telefontjänster är upptagna särskilt på morgnarna. Du hittar svar till många frågor på vår webbplats.

MEDLEMSKAPET, ANSLUTNING, ANSTÄLLNINGSFRÅGOR

030 100 640 kl. 10-14

A-KASSAN

020 690 211 kl. 10-14

PAM:s tjänster på sommaren
Telefonservicen på sommaren må-ti och to-fr kl. 10–14. Återuppringningstjänsten är stängd från 5-30.7.
PAM:s regionkontor kommer att vara stängda 5-30.7 förutom regionkontoret Helsingfors-Nyland, som håller öppet hela sommaren.

Arbetslivet - 17.06.2021 klo 10.07

Ett otäckt meddelande till anställda vid Lassila & Tikanoja

Bild: Gettyimages.fi

Anställda vid Lassila & Tikanoja har fått ett otäckt meddelande från sin arbetsgivare. Enligt meddelandet har företaget antagit en affärsmodell enligt vilken helgdagstillägg inte längre betalas till anställda. Frågan har inte avtalats med förtroendemännen.

Det har kommit ett flertal irriterade samtal till PAM:s servicelinjer från anställda angående meddelandet. Situationens allvar kan summeras upp i en orolig kommentar från en arbetstagare som har arbetat på Lassila & Tikanoja i flera år:
"Jag skulle aldrig ha trott att arbetstagarna kan trampas ner på detta vis och att man spelar med anställdas rättigheter. Förhoppningsvis får vi slut på detta spel."

Lassila & Tikanojas huvudförtroendemän inom fastighetssektorn kräver att arbetsgivaren tillämpar en etablerad och överenskommen praxis.
”Detta är ett riktigt otäckt exempel på hur arbetsgivaren tolkar ett kollektivavtal och ändrar etablerad och överenskommen praxis ensidigt. Kan Lassila & Tikanoja ha gått över till "Management by perkele" -ledarstilen, undrar de.

När det gäller helgdagsersättningar är det nödvändigt att få till stånd en  bättre skrivning och hitta nya metoder för att undvika liknande åtgärder från arbetsgivaren i framtiden, beklagar avtalsexperterna Jarkko Viitanen och Ulla Moilanen.
”Den nuvarande skrivningen är dålig och för öppen för tolkning. Ansträngningar om att hitta en lösning på dessa missförhållanden gjordes i arbetsgruppen för helgdagsersättningar som överenskommits under den senaste förhandlingsrundan, men arbetsgivarförbundet har inte haft någon vilja att söka en ny modell angående helgdagspraxis."

Anställda siktar inte att ta ner månen från himlen, fortsätter Viitanen och Moilanen

"Det enda målet är att nå samma nivå som i andra kollektivavtal angående helgdagar, det vill säga en helgdag är en betald helgdag som minskar arbetstiden."

 

Bild: Lassila & Tikanojas meddelande till dess anställda.

 

Nyheter