Kontakt må-fre

Vänligen notera att PAM:s och a-kassans telefontjänster är upptagna särskilt på morgnarna. Du hittar svar till många frågor på vår webbplats.

MEDLEMSKAPET, ANSLUTNING, ANSTÄLLNINGSFRÅGOR

030 100 640 kl. 10-14

A-KASSAN

020 690 211 kl. 10-14

EU - 14.05.2019 klo 11.00

EU-valkandidater från PAM – rösta i valet till Europaparlamentet

Yrjö Hakanen, Husu Hussein, Merja Kyllönen, Kaisa Penny, Tiina Sandberg och Jaana Ylitalo kandiderar till Europaparlamentet.

Från PAM kandiderar sex personer till Europaparlamentet. Yrjö Hakanen, Husu Hussein, Merja Kyllönen, Kaisa Penny, Tiina Sandberg och Jaana Ylitalo anser EU-valet vara viktigt för att påverka.

Enligt intressebevakningsdirektör Jaana Ylitalo på PAM har arbetslivsfrågor för tillfället inte en tillräckligt stark ställning i europeiskt beslutsfattande. Hon har länge haft ledaruppgifter både på PAM och i internationella organisationer där PAM är med.

”EU beslutar om vardagen för finländska anställda – om din vardag och dina anställningsvillkor. Jag kandiderar till Europaparlamentet för att finländska anställda ska få sin röst hörd i EU. Vi ska förhålla oss allvarligt till arbetslivsfrågor som rör hela Europa och skapa ett jämlikare och ansvarsfullare Europa där människan är i centrum. Europeiska minimikrav skyddar anställda mot exploatering och lönedumpning. Därför är det ytterst viktigt att i Europeiska unionen finns kompetenta förhandlare som försvarar anställda då minimikraven ställs fast”, sammanfattar Jaana Ylitalo sin kandidatur och varför det är viktigt att rösta.

Tidigare riksdagsledamoten och nuvarande Europaparlamentarikern Merja Kyllönen från Suomussalmi har varit i kärnan av europeiskt beslutsfattande sedan 2014. I riksdagen invaldes hon för första gången år 2007.

”Saknar du rättvisa regler i ditt liv, till exempel att anställda inte längre betalas för låga löner, aktiva åtgärder inom turism, försörjningstrygghet, klimatförändringen eller trafiken är valet till Europaparlamentet det säkraste sättet att se till att något sker”, kommenterar Merja Kyllönen varför hon anser att PAM-medlemmar ska rösta i EU-valet.

Helsingforsbon Husu Hussein är konsult på ett exportföretag och har erfarenhet av europeiskt beslutsfattande också ur detta perspektiv. I EU-valet är hans viktigaste teman fungerande invandring och rättvisa mellan människor och globalt.

”Från EU kommer en stor del av lagstiftningen. Detta påverkar oss fast vi kanske inte tänker på det. Själv ställer jag upp eftersom EU befinner sig i ett vägskäl. Nationalistisk populism blir starkare och vi måste nu välja – vill vi ha nationalistiska motsättningar eller mångkulturell samexistens och internationellt samarbete. Själv står jag för senare alternativet”, motiverar Husu Hussein.

Tammerforsbon Kaisa Penny är verksamhetsledare på Kalevi Sorsa-fonden. Tidigare har hon bott i Storbritannien en lång tid och arbetat i flera europeiska organisationer och inom politik. Enligt henne är det viktigt att framtida EU säkerställer välfärden för alla européer, ställer upp gränser för marknaden, förhindrar skattefusk och bekämpar klimatförändringen.

”Redan nu kommer största delen av lagstiftningen om arbetslivet, arbetarskydd och jämlikhet i arbetslivet från EU. Därför är det livsviktigt att vi som vill försvara – inte avlägsna – arbetstagarrättigheter röstar i valet till Europaparlamentet. EU har också fattat många viktiga beslut. Till exempel i vår antog parlamentet ett arbetsvillkorsdirektiv som begränsar användningen av nolltimmesavtal. Detta var något vi inte klarat av i Finland trots flera försök. Vill vi ha likadan lagstiftning som arbetsvillkorsdirektivet behöver vi en stark Europeisk union som kan trygga sina medborgares rättigheter”, sammanfattar Kaisa Penny.

Helsingforsbon och funktionären Yrjö Hakanen lyfter fram fredspolitiken samt uppbrottet från den ekonomiskt disciplinära penninunionen som EU-valets huvudteman som åtgärder för att förbättra löner, offentlig service och social trygghet.

"Det är värt att i valet protestera mot EU:s åtstramningspolitik och euroelitens odemokratiska herravälde. Jag är uppställd som kandidat eftersom jag vill bygga ett annorlunda Europa, där människor och naturens välmående är viktigare än marknadernas frihet och affärsvinster", berättar Hakanen.

Tiina Sandberg somarbetar som generalsekreterare och är bosatt i Helsingfors ser EU-valet som en viktig plats att påverka och skapa en praxis för att avsäga sig euron och EU-medlemskapet, med hjälp av vilken även Finland i framtiden kunde överväga ett uträde ur bägge. 

"I detta nu råder det en disciplin- och åtstramningspolitik som extra hårt har drabbat arbetstagare och personer som får sitt uppehälle via socialskyddsmedel. Vi behöver en ändring i politiken, då det varjen är ekonomiskt, socialt eller miljömässigt hållbart", komprimerar Sandberg sina tankar om EU:s framtid.

• Uppgifterna baserar sig på en enkät som sändes PAM-kandidater och vi publicerar uppgifter endast om dem som besvarade enkäten.

 

Konsult,
Helsingfors,
40 år,
SDP

88 Husu Hussein

Bioanalytiker,
Europaparlamentariker, riksdagsledamot,
Suomussalmi,
42 år,
Vänsterförbundet

168 Merja Kyllönen

Verksamhetsledare på Kalevi Sorsa-fonden,
Tammerfors,
37 år,
SDP

95 Kaisa Penny

Intressebevakningsdirektör på PAM, ordförande för Servicebranschernas arbetslöshetskassa,
Helsingfors,
49 år,
SDP

102 Jaana Ylitalo

Funktionär,
Helsingfors,
66 år,
FKP

185 Yrjö Hakanen

Generalsekreterare,
Helsingfors,
45 år,
FKP

198 Tiina Sandberg

EU-valet

• Valet till Europaparlamentet förrättas söndagen 26 maj 2019.
• Du kan förhandsrösta i Finland 15–21 maj och utomlands 15–18 maj.

 

Nyheter