Kontakt må-fre

Vänligen notera att PAM:s och a-kassans telefontjänster är upptagna särskilt på morgnarna. Du hittar svar till många frågor på vår webbplats.

MEDLEMSKAPET, ANSLUTNING, ANSTÄLLNINGSFRÅGOR

030 100 640 kl. 10-14

A-KASSAN

020 690 211 kl. 10-14

Lön - 19.08.2020 klo 15.25

Fick du inte din lön? Så här ansöker du om lönegaranti

Anställda bör söka lönegaranti inom tre månader från att fordran – lönen – förfallit till betalning. Bild: GettyImages.

Om din arbetsgivare försätts i konkurs eller är annars insolvent kan du söka obetalda löner via lönegarantin inom tre månader efter att lönen förfallit till betalning.

Lönegaranti är ett lagstadgat system som garanterar anställda lön och andra fordringar baserade på en anställning i situationer då arbetsgivaren blir insolvent. Staten garanterar en del av lönen till anställda då arbetsgivaren är insolvent och har till exempel betalningssvårigheter eller har försatts i konkurs. 

”Får du inte din lön helt eller delvis ska du reagera snabbt. Det kan vara ett tecken på att arbetsgivaren har betalningssvårigheter”, berättar jurist Henry Vähtäri på PAM. 

Han påminner om att anställda ska söka lönegaranti inom tre månader från att fordran – lönen – förfallit till betalning. Lönegaranti kan sökas av arbetstagare i ett anställningsförhållande.

”Kommer inte lönen in på kontot på avlöningsdagen ska du inte vänta onödigt länge på den”, säger jurist Henry Vähtäri på PAM.

Via lönegarantin kan du söka alla obetalda fordringar såsom grundlön, tillägg samt övertids- och semesterersättningar. Då du söker lönegaranti kan du också söka lön för en väntetid på sex dagar.

Den myndighet som mottar ansökan kontrollerar den och särskilt att den inlämnats i tid.
”Lämnas inte ansökan inom fristen för lönegaranti kan den förkastas. Du kan få själv bära dina lönefordringar om utsatta tiden går ut. Det är ganska tufft”, noterar Henry Vähtäri. 

Har företaget sökt sig i konkurs är det i regel förvaltaren av konkursboet som inlämnar en lönegarantiansökan. 

”I dessa situationer ska anställda ändå försäkra sig om att förvaltaren kommer att inlämna en ansökan eftersom de är i sista hand ansvariga för det”, påpekar Henry Vähtäri och fortsätter: 

”Särskilt nu under coronaviruskrisen när många har så mycket annat att tänka på som att söka amorteringsfria månader och andra vardagliga arrangemang kan tre månader förlöpa riktigt snabbt.” 

Lönegarantin är maximalt 15 200 euro för arbete utfört för en och samma arbetsgivare. 

Så här ansöker du om lönegaranti i regionförvaltningens e-tjänst

Den myndighet som ansvarar för lönegarantin är Närings-, trafik och miljöcentralen (NMT-centralen). Ansökan ska göras i regionförvaltningens e-tjänst, där du loggar in med dina egna bankkoder. Du kan också skicka nödvändiga bilagor via e-tjänsten. Det är också möjligt att ansöka om lönegarantin genom att lämna in en pappersansökan per post. Den genomsnittliga behandlingstiden för lönegarantiansökningar är 6 månader.

Med hjälp av nedanstående video kan du ansöka om lönegaranti. Tilläggsuppgifter hittar du även i PAM:s wikikort. Ifall att du ytterligare önskar hjälp med att fylla i blanketten, kan du ta kontakt med PAM:s anställningstjänst, tfn 030 100 640 vardagar kl. 10-14. 

Denna artikel publicerades första gången 29.4.2020.

 

Nyheter