Kontakt må-fre

Vänligen notera att PAM:s och a-kassans telefontjänster är upptagna särskilt på morgnarna. Du hittar svar till många frågor på vår webbplats.

MEDLEMSKAPET, ANSLUTNING, ANSTÄLLNINGSFRÅGOR

030 100 640 kl. 10-14

A-KASSAN

020 690 211 kl. 10-14

Förbundskongress - 10.04.2019 klo 12.00

Flesta delegater på PAM-kongressen är nya

I valet på Servicefacket PAM valdes 373 delegater till kongressen i Helsingfors i juni. Majoriteten av de invalda – 57 procent – deltar för första gången i kongressen.

”Antalet nya kongressdelegater motsvarar bra läget inom servicebranscher där människor byter arbete oftare än i andra branscher. I detta kongressval röstade dessutom unga flitigare och fick unga kandidater fler röster än tidigare, vilket för sin del medverkar till att det finns så många nya”, kommenterar ordföranden för PAM Ann Selin valresultatet.

Kongressvalets resultat återspeglar ganska bra medlemsstrukturen på förbundet. Detta rör också fördelningen efter bransch eftersom handeln fick färre företrädare invalda och övriga branscher fler.

”Nu fördelas kongressdelegaterna jämnare mellan branscherna. Detta stärker helt säkert vår intressebevakning inom servicebranscherna”, noterar Ann Selin.

Av delegaterna företräder 53 procent handeln och dessa bildar fortfarande största gruppen på kongressen. Andra stora branscher är hotell- och restaurangbranschen, 25 procent, och fastighetsservicebranschen, 13 procent.

Piia Kyrö från Kouvola, Sini Heikkinen från Helsingfors, Kimmo Alatalo från Uleåborg, Marjo Korhonen från Kajana och Heikki Laakkonen från Esbo fick mest röster i valet.

Av invalda delegaterna är 65,15 procent kvinnor. Yngsta delegaten är 21-årig och äldsta 64 år. Kongressdelegaternas genomsnittsålder är 44 år, vilket motsvarar bra snittet bland förbundsmedlemmarna. Cirka 12,1 procent av medlemmarna röstade i valet. Valdeltagandet var högst i Kajanalands valkrets.

Alla invalda och annan information om valresultatet finns på webbsidorna för PAM i adressen www.pam.fi/liittokokous

 

Nyheter