Kontakt må-fre

Vänligen notera att PAM:s och a-kassans telefontjänster är upptagna särskilt på morgnarna. Du hittar svar till många frågor på vår webbplats.

MEDLEMSKAPET, ANSLUTNING, ANSTÄLLNINGSFRÅGOR

030 100 640 kl. 10-14

A-KASSAN

020 690 211 kl. 10-14

Lagstiftning - 04.11.2020 klo 13.54

För att bekämpa exploatering av arbetskraft krävs snabba åtgärder

PAM:s jurist Suvi Vilches efterlyser åtgärder för att utrota exploatering av utländsk arbetskraft. Foto: Eeva Anundi

PAM anser det viktigt att reformen av utlänningslagen och andra identifierade åtgärder för att bekämpa exploatering tas vidare.

Servicebranscherna sysselsätter ett stort antal utländska arbetstagare i Finland. Många av dem är i en svag position på arbetsmarknaden och därmed benägna att utsättas för exploatering.

Arbets- och näringsministeriet har inrättat en arbetsgrupp för att förhindra exploatering av utländsk arbetskraft, som har identifierat viktiga faktorer för exploatering. Dessa inkluderar underbetalning, det vill säga betalning av en lägre lön än det i kollektivavtalet, och brist på myndighetsresurser för att ingripa i exploatering. PAM hoppas att dessa och andra frågor som tas upp av arbetsgruppen kommer att gå vidare i förberedelserna av lagen.

Suvi Vilches, PAM:s jurist, anser att det är viktigt att skapa ett fungerande verktyg som lyfts fram av arbets- och näringsministeriets arbetsgrupp för att förhindra underbetalning av lön och att man ger arbetsskyddsmyndigheten möjlighet att debitera administrativa sanktioner. Åtgärder för att förhindra underbetalning är inskrivna likaså i regeringsprogrammet.
Vilches betonar också starkt förbättringen av tillsynsmyndigheternas och polisens resurser samt inrättandet av ett team för utredning av arbetsrelaterade brott.

"Jag är glad att Finlands Näringsliv EK också i sina nya uttalanden understöder att myndigheternas resurser förbättras vid sidan om fackföreningarna", säger Vilches.

PAM anser att policyn med uppehållstillstånd måste reformeras och det är viktigt att en arbetstagare som utsatts för exploatering har en verklig möjlighet att komma bort från exploaterarens tjänst utan att behöva frukta för sig själv och sin familj.

Risken för att förlora jobbet och därmed rätten till uppehåll är mest fruktad i grupper som riskeras att bli utsatta för exploatering. Fackförbundens rätt att väcka talan skulle också sänka tröskeln att ta kontakt.

Suvi Vilches berömmer att ändringarna som föreslås i lagförslaget går i rätt riktning och att det innehåll som regeringen föreslår kan förbättra de arbetstagarnas ställning. Invandring till följd av arbete kan bara främjas på ett hållbart sätt, samtidigt som man ser till att utländska arbetstagare inte blir offer för exploatering.

”Lagstiftningen bör ändras så att sanktionerna för exploatering i framtiden riktas mot den exploaterande arbetsgivaren, inte offeret som utsatts för exploateringen,” betonar Vilches. 
 

Delegation som stöd

Vilches anser att den rådgivande delegationen för anställning och uppehållstillstånd för utländska arbetstagare kan spela en viktig roll för att stöda kampen mot exploatering av utländsk arbetskraft i framtiden.

"Jag hoppas att den rådgivande delegationens verksamhet underlydande arbets- och näringsministeriet i framtiden kommer att bli mer systematisk och proaktiv, och den kommer att utnyttja expertis från arbetsmarknadspartnerna i största möjliga mån."

Arbetstagare med utländsk bakgrund utnyttjas ofta eftersom deras brist på språkkunskaper och okunnighet om finsk lagstiftning gör detta möjligt. 

Vilches uppmuntrar därför alla PAM-medlemmar att hjälpa en utländsk arbetstagare i nöd genom att kontakta facket eller myndigheterna för att stöda dem. 

Kolla in uttalandet från PAM i sin helhet här.

Vad avses med rätt att väcka talan?

För en enskild anställd är tröskeln för att väcka talan mot en arbetsgivare hög. Utöver en besvärlig, långsam, osäker och dyr process är arbetstagaren rädd för att bli en nagel i ögat och att förlora sitt jobb. En oberoende rätt att väcka talan för fackförbund skulle vara ett viktigt hjälpmedel för att försvara arbetstagarnas rättigheter. Läs mer här.

 

Nyheter