Kontakt må-fre

Vänligen notera att PAM:s och a-kassans telefontjänster är upptagna särskilt på morgnarna. Du hittar svar till många frågor på vår webbplats.

MEDLEMSKAPET, ANSLUTNING, ANSTÄLLNINGSFRÅGOR

030 100 640 kl. 10-14

A-KASSAN

020 690 211 kl. 10-14

09.03.2018 klo 11.51

Förbättringar i valet av förtroendemän och arbetarskyddsfullmäktige för chefer inom handeln

Avtalslösningen för handeln som uppnåtts innefattar kollektivavtal både för detaljhandeln samt för lager- och transportchefer. Chefers rätt att välja en egen förtroendeman och arbetarskyddsfullmäktig förtydligades. Dessutom kom man i avtalslösningen överens om att starta ett utvecklingsarbete rörande kollektivavtalet för chefer inom detaljhandeln.

Spelreglerna för val av förtroendemän och arbetarskyddsfullmäktige för cheferna förtydligades. PAMs intressebevakningsdirektör Jaana Ylitalo anser att förändringen är betydande.

”När det gäller utvecklingen av chefernas intressebevakning är förändringarna när det gäller valet av förtroendemän och arbetarskyddsfullmäktige för chefer en förbättring jämfört med idag. Nu har man kommit överens om spelregler som tryggar chefernas förtroendemäns och arbetarskyddsfullmäktiges verksamhetsmöjligheter”, konstaterar Ylitalo.

De nya kollektivavtalen gäller fram till den 31 januari 2020, och under den tiden höjs lönerna med 1,6 procent både den 1 april 2018 och den 1 april 2019. Cheferna inom detaljhandeln får i fortsättningen en utryckningspenning som motsvarar två timmars lön utöver den lön som betalas ut för övrigt utryckningsarbete. Till övriga delar var ändringarna i innehållet i avtalet mycket begränsade.

Som en del av avtalslösningen kom man överens om att tillsätta en arbetsgrupp som har till uppgift att se över utvecklingsbehoven i kollektivavtalen för chefer inom detaljhandeln under avtalsperioden. Ylitalo anser att det är viktigt att man tillsätter en arbetsgrupp mellan PAM och Finsk Handel.

”Många av de förändringar som sker inom handeln påverkar i synnerhet chefernas arbete, som det är nödvändigt att man utvärderar i det kommande utvecklingsarbetet,” understryker Ylitalo.

Kollektivavtalet för chefer inom S-gruppen löpte ut i slutet av januari och i gruppen följs nu kollektivavtalet för chefer inom detaljhandeln. Både inom PAM och Kaupanalan esimiesliitto Key förhöll man sig mycket kritiskt till förändringen.

”Arbetsgivaren godkände inte en fortsättning av S-gruppens kollektivavtal trots PAMs förslag. Jag är orolig för hur förändringen påverkar arbetet för cheferna inom S-gruppen,” säger Ylitalo.

”I arbetsgruppen måste man även granska effekterna av att kollektivavtalet för chefer inom S-gruppen har löpt ut. Vi vill bedriva ett utvecklingsarbete rörande kollektivavtalet i nära samarbete med Key,” konstaterar Ylitalo.

 

Nyheter