Kontakt må-fre

Vänligen notera att PAM:s och a-kassans telefontjänster är upptagna särskilt på morgnarna. Du hittar svar till många frågor på vår webbplats.

MEDLEMSKAPET, ANSLUTNING, ANSTÄLLNINGSFRÅGOR

030 100 640 kl. 10-14

A-KASSAN

020 690 211 kl. 10-14

Kollektivavtalsförhandlingar - 26.03.2018 klo 18.38

Förhandlingar om golfarbetstagarnas minimiarbetsvillkor pågick länge

Måndag 26.3 pågick förhandlingar om kollektivavtalet för golftjänsterna än en gång. PAM förhandlar om branschens arbetsvillkor tillsammans med PALTA. Förhandlingarna pågick länge men avancerade inte.

”Förhandlingarna framskred inte”, berättar PAMs egen avtalsrepresentant, jurist Karoliina Huovila.

Följande möte med PALTA var inte överenskommet i det här skedet.

Kollektivavtalet för golftjänster är allmänt bindande vilket innebär att de avtalade minimivillkoren som avtalats gäller alla dem som arbetar inom branschen.

Kollektivavtalet inom golftjänster tillämpas för de funktionärer och arbetstagare som är anställda vid företag inom golfbranschen.

 

Nyheter