Kontakt må-fre

MEDLEMSKAPET, ANSLUTNING, ANSTÄLLNINGSFRÅGOR

030 100 640 kl. 10-14

A-KASSAN

020 690 211 kl. 10-14

TELEFONVÄXELN

020 774 002 kl. 9-16

Kollektivavtalsförhandlingar - 14.01.2020 klo 17.30

Förhandlingarna inom fastighetsservicebranschen fortsatte i dag 21.1

Bild: Susanna Kekkonen.

Kollektivavtalsförhandlingarna inom Servicefacket PAM och Fastighetstjänsterna rf fortsatte i dag.

Förhandlingarna inleddes förra veckan. Kollektivavtalet inom fastighetsservicebranschen, som är allmänt bindande, är i kraft fram till 31.1.2020. Villkoren i nuvarande avtal tillämpas i branschen fram tills dess att ett nytt avtal blivit till.

 

Nyheter