Kontakt må-fre

Vänligen notera att PAM:s och a-kassans telefontjänster är upptagna särskilt på morgnarna. Du hittar svar till många frågor på vår webbplats.

MEDLEMSKAPET, ANSLUTNING, ANSTÄLLNINGSFRÅGOR

030 100 640 kl. 10-14

A-KASSAN

020 690 211 kl. 10-14

Kollektivavtalsförhandlingar - 15.04.2020 klo 17.20

Förhandlingsresultat för teknisk personal vid Finlands Nationalteater

Finlands Nationalteater är belägen invid Helsingfors järnvägsstation..

Ett förhandlingsresultat har uppnåtts för teknisk personal och ansvariga vid Finlands Nationalteater.

Ett förhandlingsresultat för teknisk personal vid Finlands Nationalteater går på torsdag 16.4 till PAM:s styrelse för behandling. Nästa vecka behandlas förhandlingsresultatet ytterligare av den andra arbetstagarrepresentanten Fackförbundet för teater och media Finland (Teme) samt av arbetsgivarnas representant Suomen Teatterit rf. Först därefter är de nya arbets- och lönevillkoren offfentliga.

 

Nyheter