Kontakt må-fre

Vänligen notera att PAM:s och a-kassans telefontjänster är upptagna särskilt på morgnarna. Du hittar svar till många frågor på vår webbplats.

MEDLEMSKAPET, ANSLUTNING, ANSTÄLLNINGSFRÅGOR

030 100 640 kl. 10-14

A-KASSAN

020 690 211 kl. 10-14

PAM:s tjänster på sommaren
Telefonservicen på sommaren må-ti och to-fr kl. 10–14. Återuppringningstjänsten är stängd från 5-30.7.
PAM:s regionkontor kommer att vara stängda 5-30.7 förutom regionkontoret Helsingfors-Nyland, som håller öppet hela sommaren.

Kollektivavtalsförhandlingar - 22.01.2021 klo 16.05

Förhandlingsresultat har uppnåtts i löneförhandlingar inom branschen för turism,- restaurang- och fritidstjänster

Bild: GettyImages.

Ett förhandlingsresultat har blivit till angående branschanställdas och -förmäns löner. Som följande behandlas resultatet av förbundens administrativa organ.

PAM och MaRa rf har enats om ett förhandlingsresultat angående löner för anställda och förmän inom turism-, restaurang- och fritidstjänster. 

Förhandlingsresultatet hänför sig till det tidigare godkända kolletivavtalets lönebestämmelser. Enligt kollektivavtalet bör lönerna kontrolleras första gången 1.2.2021. 

Avtalsresultatet behandlas nu som följande av bägge förbundens administrativa organ. För PAM:s del innebär detta såväl branschkommittéen samt PAM:s styrelse. Innehållet i förhandlingsresultatet offentliggörs inte förrän det blivit godkänt av bägge administrativa organ.

Kollektivavtalet för turism-, restaurang- och fritidstjänster blev till förran hösten.  Den nya avtalsperioden är 1.10.2020 – 31.3.2022, men löneuppgörelsen blev på hälft på grund av de osäkra framtidsutsikterna.

 

Nyheter