Kontakt må-fre

MEDLEMSKAPET, ANSLUTNING, ANSTÄLLNINGSFRÅGOR

030 100 640 kl. 10-14

A-KASSAN

020 690 211 kl. 10-14

TELEFONVÄXELN

020 774 002 kl. 9-16

Kollektivavtalsförhandlingar - 03.03.2018 klo 09.44

Förhandlingsresultat inom handeln

Förhandlingsresultat inom handeln

PAM och Finsk Handel som representerar arbetsgivarna har nått ett resultat i kollektivavtalsförhandlingarna för handelns arbetstagare. Övertidsförbudet och förbudet mot insamling av plussaldotimmar upphör.

I dag avancerade förhandlingarna inom handeln på så sätt att ett förhandlingsresultat uppnåddes mellan parterna. Förhandlingsresultatet behandlas som följande av parternas förvaltningar. Efter att den branchvisa kommitteen inom PAM har diskuterat ärendet gör styrelsen en utvärdering av resultatet tisdag 6.3.

Förhandlingsresultatets innehåll är offentligt först då respektive parters förvaltningar behandlat det.

Övertidsförbud och förbud mot insamling av plussaldotimmar upphör

Till följd av förhandlingsresultatet beslöt PAMs styrelse att upphäva de tidigare utlysta övertidsförbudet och förbudet mot insamling av plussaldotimmar. Förbuden upphävs från och med följande arbetsskift.

 

Nyheter