Kontakt må-fre

Vänligen notera att PAM:s och a-kassans telefontjänster är upptagna särskilt på morgnarna. Du hittar svar till många frågor på vår webbplats.

MEDLEMSKAPET, ANSLUTNING, ANSTÄLLNINGSFRÅGOR

030 100 640 kl. 10-14

A-KASSAN

020 690 211 kl. 10-14

TELEFONVÄXELN

020 774 002 kl. 9-16

Kollektivavtalsförhandlingar - 13.03.2019 klo 08.50

Förhandlingsresultatet om löner för Avecra Oy:s tågpersonal har godkänts

Bild: VR Group/ Juho Huttunen

De nya lönerna träder i kraft från och med 1.5.2019.

Nya löner för Avecra Oy:s tågpersonal har avtalats från och med 1.5.2019. PAM:s styrelse godkände det företagsvisa löneresultatet 12.3.2019. Även arbetsgivarförbundets förvaltning har godkänt resultatet. Arbetsgivarparten i Avecras avtal är Turism- och Restaurangförbundet MaRa.. 

Kollektivavtalet för Avecras tågpersonal är i kraft 1.2.2018 – 31.3.2020.

Minimilöner som träder i kraft 1.5.2019 hittar du här (på finska).

 

Nyheter