Kontakt må-fre

Vänligen notera att PAM:s och a-kassans telefontjänster är upptagna särskilt på morgnarna. Du hittar svar till många frågor på vår webbplats.

MEDLEMSKAPET, ANSLUTNING, ANSTÄLLNINGSFRÅGOR

030 100 640 kl. 10-14

A-KASSAN

020 690 211 kl. 10-14

28.02.2018 klo 15.45

Förhöjningar på minst 3,5 procent inom turism-, restaurang- och fritidstjänster

Servicefacket PAM:s styrelse har enhälligt antagit nya kollektivavtalen för arbetstagare och förmän inom turism-, restaurang- och fritidstjänster. Söndagstilläggen bevaras. Anställda stöds för att orka och tabellönerna höjs maximalt med 120 euro eller minst 3,5 procent under avtalsperioden.

”Med tanke på situationen utgör nya kollektivavtalet en godtagbar helhet. Vi kunde stoppa försämringsförslagen av arbetsgivarna och särskilt förslaget om att sänka söndagstillägget”, slår PAM-ordföranden Ann Selin fast.

Nya kollektivavtalet är i kraft den 1 februari 2018–31 mars 2020. Under denna period höjs personliga lönerna först med 1,8 procent den 1 maj och sedan med 1,7 procent den 1 maj 2019. Arbetstidstilläggen höjs med 3,5 procent den 1 maj 2018. Kollektivavtalen för turism-, restaurang- och fritidstjänster rör runt 85 000 arbetstagare och förmän.

”Uppnådda förhandlingsresultatet beaktar konsekvenserna av ändringen av alkohollagen och fokuserar förhöjningen av tabellönerna särskilt på lönegrupperna för mer erfarna fastanställda. Tabellönerna höjs därmed med maximalt 120 euro under avtalsperioden”, berättar Ann.

Enligt henne innehåller kollektivavtalet förbättringar som PAM föreslagit för att främja välbefinnandet bland anställda.
”Inom branschen arbetas det mycket på kvällar och nätter. Därför är det viktigt med tillräcklig vila mellan arbetsskift. Det ses till att anställda orkar genom att förlänga grundläggande vilotiden mellan arbetsskift med två timmar.”

Det förtjänstutvecklingsprogram som fanns bland PAM-målen har inte övergivits. Frågan överförs till en arbetsgrupp som under avtalsperioden kommer att utvärdera huruvida ett program ska genomföras.

”Det är ett faktum att i och med avtalet höjs grundlönerna inom branschen också i bästa fall endast till dryga 2 000 euro. Jag anser det vara viktigt att de överenskomna arbetsgrupperna anstränger sig för att öka branschens popularitet och anställdas uppskattning också med en lön som räcker till”, noterar Ann.

I kollektivavtalslösningen ingår centrala textändringar. I kollektivavtalet bland annat nedtecknades att arbetsavtal ska ingås skriftligen och specificerades reglerna för lokala avtal.

Selin framhåller att trots tuffa förhandlingar, har atmosfären varit bra under förhandlingarnas gång. Arbetsgivarnas starka samordning särskilt i penningfrågor var en klar skillnad jämfört med tidigare förhandlingar mellan förbunden.

”Under förhandlingarna förekom det stunder då arbetsgivarnas gemensamma front verkade hindra alla viktiga förslag om att utveckla branschen och dess tillväxt. I fortsättningen hoppas jag att vi i förbundsvisa förhandlingar kan bättre skapa en helhet som gagnar branschen, människors vardag och utkomst samt sysselsättningen”, säger Ann Selin.

Detaljerade uppgifter om avtalsresultatet finns på PAM:s webbsidor.

 

Nyheter