Kontakt må-fre

Vänligen notera att PAM:s och a-kassans telefontjänster är upptagna särskilt på morgnarna. Du hittar svar till många frågor på vår webbplats.

MEDLEMSKAPET, ANSLUTNING, ANSTÄLLNINGSFRÅGOR

030 100 640 kl. 10-14

A-KASSAN

020 690 211 kl. 10-14

Työehtosopimusneuvottelut - 20.04.2022 klo 15.59

Förlikningsförslaget inom bevakningsbranschen godkänt – strejken på Securitas och Securitas Palvelut avblåst

Styrelserna för PAM och Palta har godkänt riksförlikningsmannens förlikningsförslag i arbetskonflikten i bevakningsbranschen. Därmed har man fått ett nytt kollektivavtal för branschen. Konfliktåtgärderna som PAM varslat om är inhiberade.

PAM:s styrelse har godkänt det förlikningsförslag som riksförlikningsmannen gav tisdagen den 19 april och bevakningsbranschen har fått ett nytt kollektivavtal.

Enligt förslaget ska lönerna, nivålönerna, tilläggen och ersättningarna för förtroendemän höjas år 2022 med 1,9 procent från och med 1.7.2022 eller från och med början av den lönebetalningsperiod som börjar därefter.

Om det andra årets löneförhöjningar ska avtalas senast 15.1.2023. Om man inom tidsfristen inte når en överenskommelse om det andra årets förhöjningar, kan hela avtalet sägas upp så det löper ut 31.3.2023.

PAM:s långvariga mål har varit att utveckla lönerna så de bättre motsvarar kraven i olika arbetsuppgifter. Som en del av detta arbete försökte PAM under denna omgång få till stånd en förbättring av nivålönen för sjukhusväktare, vilket togs upp i förhandlingarna på förslag av de anställda i branschen. Detta mål uppnåddes då man i kollektivavtalet bildade en helt ny nivålön som gäller uppgifter som utförs vid vissa universitets- och centralsjukhus. Den nya nivålönen ger en anställd med månadslön en löneförhöjning på cirka 60–70 € i månaden.

”Förhandlingarna var långa och krävande. Förslaget från de anställda i branschen var väl gjort och motiverat och gav en bra grund för förhandlingarna. Detta bakgrundsarbete var av stor betydelse”, säger PAM:s ordförande Annika Rönni-Sällinen.

”Under förhandlingarna och förlikningsprocessen bekräftades också flera utvecklingsbehov i fråga om lönesystemet”, säger Rönni-Sällinen.

Utöver löneförhöjningarna lades förbundens rekommendation till i kollektivavtalet om att en varning som utfärdats till en anställd ska ges till kännedom till företagets huvudförtroendeman. Dessutom preciserades anteckningar om betalning av lön under sjukdomstid och om TT-FFC:s avtal om uppsägningsskydd.

Dessutom avtalade förhandlingsparterna om en arbetsgrupp för familjeledighetsreformen. Gruppens uppgift är att se till att reformen genomförs på ett jämlikt och rättvist sätt.

”Förlikningsförslaget var godtagbart i sin helhet då det innehöll en ändring av lönesystemet för sjukhus. Då branschen lider av brist på arbetskraft måste vi hitta sätt att utveckla attraktionskraften tillsammans med arbetsgivarna. Att garantera rättvisa arbetsvillkor för de anställda är centralt i sammanhanget. I uppgörelsen ingår också flera arbetsgrupper vars arbete ger goda möjligheter att utveckla en kontinuerlig dialog i branschen”, berättar Rönni-Sällinen.

I och med uppgörelsen avblåses strejken på Securitas och Securitas Palvelut.

 

Nyheter