Kontakt må-fre

Vänligen notera att PAM:s och a-kassans telefontjänster är upptagna särskilt på morgnarna. Du hittar svar till många frågor på vår webbplats.

MEDLEMSKAPET, ANSLUTNING, ANSTÄLLNINGSFRÅGOR

030 100 640 kl. 10-14

A-KASSAN

020 690 211 kl. 10-14

Arbetsliv - 14.06.2022 klo 13.12

Försäljarna inom den tekniska handeln i gråzonen

Få försäljare inom den tekniska handeln vågar vägra ett avtal om konkurrensförbud om arbetstagaren redan hunnit säga upp sig från sitt tidigare arbete. Bild: Getty Images

Avtalen om konkurrensförbud är ett problem för försäljarna inom den tekniska handeln. Trenden där man kräver ett avtal om konkurrensförbud för personer på arbetstagarnivå är förknippad med många problem ur arbetstagarnas synvinkel.

En arbetstagare har i princip alltid rätt att byta arbetsplats utan konsekvenser. Ett undantag utgörs av avtalen om konkurrensförbud, med vilka man begränsar övergången till en konkurrerande arbetsgivares tjänst.

Huvudförtroendemannen vid Onninen Oy Jouni Hernetkoski, som länge arbetat inom den tekniska handeln, berättar att det inte handlar om något nytt fenomen.

”Redan 2008 förutsattes ett avtal även av mig för att jag skulle få ett jobb”, berättar han.

Arbetstagarnas fria rörlighet är hotad

Enligt arbetsavtalslagen kan avtal om konkurrensförbud göras upp endast av vägande skäl. Ett sådant skäl kan till exempel vara de affärshemligheter som används i arbetet och som arbetstagaren kan ta med sig till ett konkurrerande företag inom samma sektor när hen byter jobb. Det är dock sällan de anställda har tillgång till sådan information.

”Jag ser inte ett enda vattentätt argument för att kräva ett avtal om konkurrensförbud av en försäljare inom handeln. Arrangemanget är orättvist”, säger Hernetkoski.

Anssi Saarela, huvudförtroendeman vid Etra Oy, är inne på samma linje som Hernetkoski.

”Med avtalen om konkurrensförbud försöker man begränsa arbetstagarnas fria rörlighet. Jag är rädd att vi också i Finland är på väg mot den amerikanska modellen där alla möjliga sanktioner mot arbetstagarna finns inbakade i arbetsavtalen. Sådant hör inte hemma i det finländska arbetslivet”, utbrister Saarela.

Avtalet om konkurrensförbud kan komma som en överraskning

Enligt Saarela har försäljarna inom den tekniska handeln hamnat i en gråzon. Eftersom spelreglerna är oklara är det mycket svårt för de anställda att bedöma om ett avtal om konkurrensförbud är motiverat. Om man skulle komma till slutsatsen att avtalen är helt lagliga också för försäljarna, borde detta återspeglas i de tekniska försäljarnas löner.

”Man borde informera om avtalet om konkurrensförbud redan i det skede då arbetsplatsen som teknisk försäljare är utlyst att sökas. Det handlar ändå om en mycket viktig sak för arbetstagaren”, säger Hernetkoski.

 

Ändringarna i lagstiftningen upplevs som otillräckliga

Lagstiftningen om avtal om konkurrensförbud ändrades i början av året. I framtiden är arbetsgivaren skyldig att betala en ersättning för den tid som konkurrensförbudet gäller enligt avtalet. Huvudförtroendemännen Jouni Hernetkoski och Anssi Saarela anser att lagändringarna är otillräckliga.

Enligt PAM:s avtalsexpert Jyrki Sinkkonen engagerar en bra arbetsgivare sina anställda genom belöning, flexibilitet och ett bra arbetsklimat snarare än genom att trixa med avtal om konkurrensförbud.

”Arbetstagarna ska alltid ha möjlighet att byta arbetsplats vid behov. Jag anser att situationen för tekniska försäljare inom handeln är väldigt speciell också ur den synvinkeln att inte ens de krävande arbetsuppgifterna på arbetsmarknaden motiverar att man ingår avtal om konkurrensförbud. PAM anser att dylika avtal om konkurrensförbud för försäljare inom den tekniska handeln strider mot lagen”, säger Sinkkonen.

uutisen-teksti: Eemeli Peltonen

Nyheter