Kontakt må-fre

Vänligen notera att PAM:s och a-kassans telefontjänster är upptagna särskilt på morgnarna. Du hittar svar till många frågor på vår webbplats.

MEDLEMSKAPET, ANSLUTNING, ANSTÄLLNINGSFRÅGOR

030 100 640 kl. 10-14

A-KASSAN

020 690 211 kl. 10-14

Undersökning - 04.05.2021 klo 11.52

Forskare utreder vad som hörs till servicebranscherna - information samlas in från PAM-medlemmar

Forskare förväntar sig få många svar från PAM-medlemmar på en online-undersökning som skickas till dem.

Hälsningar från servicebranscherna - arbetsvälmående, kompetens och arbetsproduktivitet - har senast undersökts för mer än tio år sedan mer omfattande. Det är hög tid att uppdatera uppfattningarna!

Inom ramarna för det tvååriga forskningsprojektet, som startades i början av februari, har nyligen frågeformulär postats till 40 000 PAM-medlemmar. Med hjälp av projektet kartläggs information om hur förändringarna inom servicebranscherna har påverkat arbetsmiljön, kompetensen och arbetsproduktiviteten. Till följd av coronaepidemin har arbetsmiljön förändrats ytterligare.

En tidigare omfattande genomgång av arbetsförhållandena inom servicebranscherna gjordes för mer än tio år sedan. Forskningsobjekten är anställda inom turism- och restaurangtjänster, fastighetstjänster, handeln samt bevakning och därtill anställda från Compass Group Finland Oy, N-Clean Oy, Restel Liikenneasemat Oy och RTK-Palvelu Oy.

Syftet med forskningen är också att ta fram verktyg som kan användas för att utveckla välbefinnande på arbetsplatsen och kompetens, samt att förnya verksamheten och förbereda sig inför förändringar. Arbetsförmåga studeras likaså.

”Bilden av välbefinnande på jobbet och kompetens inom servicebranscherna bildas av de arbetsrelaterade erfarenheterna från varje enskild anställd. Därför hoppas vi få så många svar som möjligt, säger specialforskarna Sara Lindström och Jarno Turunen från Arbetshälsoinstitutet.

De anser att informationen också är viktig för PAM så att den bättre kan tjäna fackmedlemmar.

Projektet involverar också Arbetarskyddsfonden, Turism- och restaurangförbundet MaRa rf. och Fastighetsarbetsgivarna rf.

Du kan läsa mer om detta ämne här (på finska).

 

Nyheter