Kontakt må-fre

Vänligen notera att PAM:s och a-kassans telefontjänster är upptagna särskilt på morgnarna. Du hittar svar till många frågor på vår webbplats.

MEDLEMSKAPET, ANSLUTNING, ANSTÄLLNINGSFRÅGOR

030 100 640 kl. 10-14

A-KASSAN

020 690 211 kl. 10-14

Förtroendeman - 27.08.2019 klo 13.00

Förtroendemannavalet närmar sig – så här går valet till

På PAM-medlemmarnas arbetsplatser ordnas förtroendemannaval i oktober-december, vet Pinja Saarenkoski att berätta. Bild: Anna Autio

Den här hösten väljs åter förtroendemän som driver arbetstagarnas gemensamma ärenden till många av servicebranschens arbetsplatser.

”Förtroendemännen kan dock inte agera på egenhand utan ärenden förbättras tillsammans och i samarbete på arbetsplatsen”, poängterar PAM:s organisationsexpert Pinja Saarenkoski och betonar vikten med att tillhöra facket.

”Arbetstagarna är de bästa experterna vad gäller det egna arbetet och genom att organisera sig visar de sin vilja och förmåga att påverka utvecklingsriktningen för arbetet. Organiserade arbetstagare bestämmer utvecklingsmålen som de anser nödvändiga och för vilka de är beredda att agera tillsammans med dem som har förtroendeuppdrag, som deras stöd.”

Vad borde man då göra om anställda på en arbetsplats vill välja en förtroendeman?
”Allra först krävs en liten och hängiven grupp PAM-medlemmar bland företagets arbetstagare som bildar en valkommittée”, Saarenkoski berättar.

”Denna grupp börjar således förberedelser och fastställer en tidtabell för förtroendemannavalet. Då tidtabellen är klar, meddelar valkommittéen om tiden för kandidatnomineringen, det vill säga den tid då man kan anmäla kandidater på förslag till förtroendeuppdraget.”

Därifrån startar det hela. Om det endast finns en kandidat i förtroendemannavalet, väljs denna omgående för uppdraget. Om det finns flera kandidater, ordnar valkommittéen ett val.

Uppdraget som förtroendeman lämpar sig för en person som är villig att lyssna, ge råd och fungera som arbetsplatsens representant för företagets arbetstagare och den vägen aktivt utveckla intressebevakningen på arbetsplatsen.

”Det fungerar då förtroendemannen vill lära sig nytt och ömsesidigt förbättrar det gemensamma på arbetsplatsen.”

Är du intresserad av att bli förtroendeman? 

  • Förtroendemanna- och arbetarskyddsval ordnas hösten 2019
  • Val kan naturligtvis ordnas när som helst, till exempel ifall en förtroendeman avgår eller om det är första gången en arbetsplats väljer en förtroendeman på arbetsplatsen.

Läs mer om valet av förtroendemän här.

 

Nyheter