Kontakt må-fre

Vänligen notera att PAM:s och a-kassans telefontjänster är upptagna särskilt på morgnarna. Du hittar svar till många frågor på vår webbplats.

MEDLEMSKAPET, ANSLUTNING, ANSTÄLLNINGSFRÅGOR

030 100 640 kl. 10-14

A-KASSAN

020 690 211 kl. 10-14

PAM:s tjänster på sommaren
Telefonservicen på sommaren må-ti och to-fr kl. 10–14. Återuppringningstjänsten är stängd från 5-30.7.
PAM:s regionkontor kommer att vara stängda 5-30.7 förutom regionkontoret Helsingfors-Nyland, som håller öppet hela sommaren.

Förtroendeman - 06.05.2021 klo 11.01

Förtroendemannen som de anställdas talesman

Förtroendemannen är i nyckelposition då det gäller att ge råd om arbetsvillkor och hjälpa då det uppstår problem på arbetsplatsen. Tre förtroendemän berättar varför förtroendemän behövs och hur de själv kom att få sitt förtroendeuppdrag.

Det är mycket givande att vara förtroendeman, men samtidigt är det fråga om ett ansvarsfullt uppdrag. Förtroendemännen har en viktig roll i PAM:s intressebevakningsarbete: de ser till att deras egen arbetsplats följer förbundets viktigaste medlemsförmån – kollektivavtalet.

Skulle uppdraget som förtroendeman vara något för dig? Många arbetsplatser väljer arbetsplatsrepresentanter hösten 2021

Nedan berättare tre förtroendemän varför förtroendemän behövs och hur de själva kom att få sitt förtroendeuppdrag. 

1. Vad motiverade dig att bli förtroendeman?
2. Vad har du uppnått i ditt uppdrag som förtroendeman?
3. Vad krävs av en förtroendeman? Vilka egenskaper borde förtroendemannen ha och vad har du själv tyckt att har varit viktigt i uppgiften? 
4. Vilka tips skulle du ge till dem som funderar på att ställa upp i höstens förtroendemannaval? 

 

1. Då den föregående förtroendemannen fick ett nytt jobb och lämnade arbetsplatsen, blev platsen ledig. Den tidigare förtroendemannen framförde ett önskemål om att jag borde bli förtroendeman Jag var tydligen rätt person för uppdraget. Jag har en advokattjänstemannaexamen från Tyskland och har alltid gillat lagparagrafer. Jag ger gärna råd och förhandlar. Därför kändes uppdraget rätt för mig och jag ställde upp i valet med öppet sinne. Jag tänkte att jag också får ny erfarenhet, och det stämde. Jag är fortfarande förtroendeman, trots att jag varit permitterad från hotelljobbet i snart ett år. Förra hösten beslöt jag mig för att börja studera till djurskötare. Jag återvänder till arbetet när den tiden kommer.

2. Jag är glad över att jag efter den första perioden blev omvald till det här förtroendeuppdraget. Jag talar själv fem språk och det har varit till hjälp då jag hjälper de anställda och löser frågor i en mångspråkig arbetsmiljö. Det jag är stolt över är att den dåvarande chefen, som jag förhandlade mycket med och som hade en helt annan ståndpunkt än jag, tackade mig då hen slutade och sade att hen lärt sig mycket av mig.
Om man har rätt attityd är uppdraget som förtroendeman lätt. Det viktigaste är att man kan sätta sig in i båda parternas situation. Jag upplevde att det är lätt att förhandla om man bara håller sig neutral och lösningsfokuserad.

3. Neutral och ärlig ska man vara. Ibland tar jag arbetsrelaterade ärenden med mig hem då jag funderar på hur olika saker kunde lösas. Därför är det bra om förtroendemannen har mental styrka och energi. Om jag är mitt i en konflikt, är det viktigaste för mig att lösa situationen så snabbt som möjligt. Jag skulle säga att uppgiften kräver att man kan förutsäga situationer lite grann. Då man är förtroendeman kan man tvingas säga också svåra saker till en nära arbetskamrat, och om man klarar av det och gillar utmaningar, är man på rätt plats.

4. Som förtroendeman lär du dig väldigt mycket, och samtidigt får du värdefull erfarenhet. Använd huvudförtroendemannen eller de andra förtroendepersonerna inom organisationen som hjälp och stöd, av dem får du goda tips. Dessutom lönar det sig att sätta sig in i kollektivavtalet. Uppgiften medför också ett bättre uppsägningsskydd.

Simone Klimpel-Koskela, förtroendeman för fjärde året vid Radisson Blu Plaza i Helsingfors.

1. Jag blev tillfrågad om uppdraget. Orsaken till att jag tackade jag var att jag hade haft behov av hjälp i frågor som hänför sig till kollektivavtalet. Och tänkte att om jag kan hjälpa någon annan, vad är bättre än så.

2. Då jag började som huvudförtroendeman var min ambition att få enhetliga kutymer och praxis till stånd samt lika behandling oberoende av varuhus. Som att tilläggstimmar erbjuds på samma sätt och nya anställs på samma grunder etcetera.

3. Viktigt att hen är utåtriktad. Du möter oftast nya ansikten på arbetsplatsbesök och det gäller att våga närma dig alla anställda. Du gör samma sak kanske 30 gånger under ett arbetsplatsbesök, men när det är gjort så vet arbetskamraterna vem du är och då är tröskeln lägre för dem att ta kontakt. Därutöver krävs långt tålamod, för vissa saker och förhandlingar, kan ta tid. Viktigt att också på ett icke sårande sätt våga påminna arbetsgivaren om att saker är på hälft och ha kurage att stå på sig.

PÅ IKEA finns det en förtroendeman per 1800 anställda. Därför skulle det hjälpa om det var möjligt att välja en förtroendeman per varuhus. Det är bra att känna förmännen och hur de arbetar, för ofta handlar de saker som kommer på förtroendemannens bord om något mellan förman-anställd, och då skulle det hjälpa att jobba vid samma varuhus. Därtill är det bra att bygga upp nätverk inom företaget och det kan man göra bl.a. med hjälp av kontaktpersoner. Bra om man också kan bolla tankar och samarbetar med arbetsskyddsfullmäktigen.

4. Blir du förtroendeman får du absolut en intressant utkikspost i företaget och du lär dig nytt. Som förtroendeman har du ganska stor frihet och kommer i kontakt med alla avdelningar och anställda samt har möjlighet att påverka. Förtroendemannen är en bro mellan arbetsgivaren och arbetstagare, den neutrala marken så att säga. Som ny i uppdraget är det viktigt att se objektivt på allt, låt inte känslorna skena iväg. Oftast färgas berättelser aningen för att få det att låta mera dramatisk. Därför är det bra om du kan tolka olika budskap och sålla bort oväsentligt. Därtill gäller det att vara en bra lyssnare. Om du inte vet, ta reda på för sällan är något ärende på dagen. Var lyhörd och ha gärna koll på detaljer. Ta också reda på vem eller vilka personalgrupper du representerar på arbetsplatsen.

Marcus Krogell, viceförtroendeman för IKEA Oy och arbetsskyddsfullmäktige för Varuhuset i Vanda. Verkade tidigare som huvudförtroendeman för hela företaget i 10 år.

1. När förtroendemannen gick i pension tog jag initiativ till valet av en ny representant. Jag gick runt och talade med alla fackanslutna och frågade om det fanns intresse för uppdraget. Jag hade tidigare sommarjobbat på K-Rauta och var bekant med ganska många anställda, så när valet föll på mig kändes det naturligt att bli förtroendeman.

2. Vi är över 30 anställda som jobbar endera som försäljare eller lagerarbetare. Jag upplever att jag här har stött och hjälpt anställda med konkreta frågor som hänför sig till kollektivavtalet. Om det sedan gäller skiftesarbete eller anställningen specifikt. Jag kom in i uppdraget när den förra förtroendemannen redan hade gjort vissa överenskommelser, så jag har inte behövt förhandla om något. Samarbetet med arbetsgivaren är bra och när pandemin slog till skötte jag informationsarbetet till anställda kring de ändringar som gjordes i kollektivavtalet. Lyckligtvis har vi undgått samarbetsförhandlingar. K-Rauta är säkert ett av de få företag som det gått relativt bra för under pandemin i och med att folk inreder, bygger och gör ändringsarbeten hemma.

3. Det är viktigt att man håller sig ájour med det som händer inom branschen och har koll på såväl kollektivavtalet som lagändringar. Men därtill krävs ett bra förhållande till såväl arbetsgivaren som arbetskamrater. Man måste våga ta i och diskutera även obekväma saker, förmedla och agera vid behov. Har du en bra och insatt chef kommer du alltid lättare undan, men när saker och ting dyker upp behöver du vara förberedd. Det här passar någon som vill jobba för allas bästa.

4. Bekanta dig med alla rättigheter och skyldigheter som förtroendemannen har men också med kollektivavtalet. Tala gärna med dem som är med i facket så att de vet vem som bistår dem. Regionkontoret finns till för dig om du funderar över något eller behöver material. I vårt fall är vi en tvåspråkig arbetsplats och bra om man kan tala svenska och finska.
Fördelarna med ett dylikt ansvarsuppdrag är att utöver ett starkare uppsägningsskydd får du även ett förtroendemannatillägg. Det skulle vara viktigt att det på varje arbetsplats fanns en förtroendeman för det dyker alltid upp frågor. Medlemsrekrytering är också en del av jobbet och så här på gränsen till sommaren är det dags att tala med de nya sommararbetarna. För fram budskapet om att facket kämpar för löneförhöjningar och andra rättigheter och ju fler vi blir desto starkare är vår röst.

Daniel Lillqvist, huvudförtroendeman tredje året på K-Rauta i Vasa

uutisen-teksti: Marie Sandberg-Chibani

Nyheter