Kontakt må-fre

Vänligen notera att PAM:s och a-kassans telefontjänster är upptagna särskilt på morgnarna. Du hittar svar till många frågor på vår webbplats.

MEDLEMSKAPET, ANSLUTNING, ANSTÄLLNINGSFRÅGOR

030 100 640 kl. 10-14

A-KASSAN

020 690 211 kl. 10-14

TELEFONVÄXELN

020 774 002 kl. 9-16

Arbetslivet - 10.10.2019 klo 12.40

Freska fick sin första huvudförtroendeman

“Då jag var liten sade mamma alltid att jag är väldens värsta städare. Nu har jag fem stjärnor på Freska. Detta är det hösta vitsord som en kund kan ge under en tremånadsperiod”, skrattar Gerstin och fattar tag om en sprayflaska. Foto: Liisa Takala.

I juni valdes Gerstin Juss till första huvudförtroendemannen på städföretaget Freska. Hon har hjälpt att skingra fördomar mot organisering.

”Jag har alltid varit en sådan människa som arbetskamrater frågar då de undrar över något på arbetsplatsen”, berättar Gerstin Juss, ny förtroendeman på Freska.

Tidigare gick Gerstin förbi PAM-skylten i Hagnäs varje dag på vägen till arbetet. En dag steg hon in på kontoret och fick svar på arbetsfrågor som länge sysselsatt henne. På frågan om Freska har en förtroendeman svarade hon ’nej’.

”I juni valdes jag till första huvudförtroendemannen på företaget. Mina arbetskamrater verkar anse mig vara värd deras förtroende.”

Gerstin har inte haft likadana uppdrag och arbetsgivaren var inte van att arbeta tillsammans med en förtroendeman. De första månaderna har gått åt till att diskutera rättigheterna och skyldigheterna för förtroendemannen och arbetsgivaren.

”Vi har ännu mycket att lära oss och PAM:s förtroendemannakurs har varit en bra möjlighet för mig att bilda nätverk. Andra förtroendemän gav mig trygghet att ta hand om detta uppdrag. Jag är nyfiken av mig och intresserad av lagar och bestämmelser. Det är viktigt att alltid kontrollera lagar och kollektivavtalet och arbeta inom den ram de bildar”, observerar hon.

Per vecka kan Gerstin använda fyra timmar för förtroendemannauppdraget. Det har visat sig vara svårt att nå ut till de anställda på företaget eftersom de arbetar självständigt på olika ställen i tre städer – Helsingfors, Åbo och Tammerfors.

Gerstin får mest frågor om arbetstider, löner och raster. Arbetet kan vara hektiskt och då det tar 4–5 timmar att städa hemma hos kunden kan det vara svårt att finna tid för raster.

Många anställda tvekar att organisera sig. I vissa länder kan medlemskap i fackförbund innebära politisk aktivism och företag anställer inte förbundsmedlemmar. Många internationella anställda tar dessa bekymmer med sig till Finland. En av Gerstins viktigaste uppgifter är därför att sprida information om finländsk fackföreningsverksamhet innan hon kan försöka rekrytera arbetskamrater.

”Mina arbetskamrater är från hela världen, till exempel Filippinerna, Iran, Irak, Estland och Finland. Freska hämtar också arbetskraft från utlandet – främst Filippinerna. När personalen är så här internationell kommunicerar vi på engelska.”

”Jag hoppas verkligen att mina arbetskamrater förstår sig på fackförbund och den trygghet som de skapar för sina medlemmar. Jag förklarar och diskuterar gärna – mitt uppdrag går egentligen ut på det”, säger hon.

På Freska har det nyligen valts en ny arbetarskyddskommission. Gerstin väntar med intresse på samarbetet med kommissionen.

”Jag vill försäkra mig om att allt går lagenligt till och att inte en enda anställd behandlas dåligt på arbetsplatsen. Detta är ytterst viktigt eftersom företaget har utländska anställda som inte nödvändigtvis känner till sina rättigheter.”

 

Nyheter