Kontakt må-fre

Vänligen notera att PAM:s och a-kassans telefontjänster är upptagna särskilt på morgnarna. Du hittar svar till många frågor på vår webbplats.

MEDLEMSKAPET, ANSLUTNING, ANSTÄLLNINGSFRÅGOR

030 100 640 kl. 10-14

A-KASSAN

020 690 211 kl. 10-14

Kollektivavtal - 22.01.2021 klo 12.00

Handeln vill ingripa man med kraft mot trakasserier – arbetsmarknadsorganisationerna publicerade anvisningar för att eliminera trakasserier

Servicefacket PAM och Finsk Handel har tillsammans publicerat riktlinjer för att förhindra, förebygga och ingripa i trakasserier och sexuella trakasserier i företagen inom branschen. Anvisningarna innehåller en rekommendation om ett varningsförfarande för en kund som uppträder störande.

De gemensamma riktlinjerna som PAM och Finsk Handel har utarbetat är ett betydande framsteg för att förbättra arbetarskyddspraxisen inom Finlands största bransch. För första gången innehåller det material som publiceras av organisationerna exempel på hur man hanterar en störande kund på arbetsplatsen. 

Enligt de enkäter som förbundet genomfört åren 2017 och 2020 har trakasserierna särskilt från kundernas sida ökat. Enligt respons från anställda har kundernas dåliga beteende ökat ytterligare under coronapandemin. Därför är det viktigt att beakta detta i arbetarskyddsåtgärderna på arbetsplatsen. 
 

Kunden har inte alltid rätt – trakasserier från kunden är inte acceptabelt

Organisationerna påpekar att uttrycket ”kunden har alltid rätt” är vilseledande. I kundservicearbete uppstår situationer där kunden inte beter sig värdigt, men de anställda borde inte heller då de möter dessa människor behöva bli föremål för trakasserier eller sexuella trakasserier.

Som ett exempel på förebyggande av trakasserier och främjande av de anställdas skydd presenteras i anvisningarna modellen Varningsförfarande för kunden för företagen. Enligt detta kan man informera kunden om att dåligt beteende kan leda till att servicen avslutas. 

I anvisningarna betonas också andra åtgärder för att identifiera och ingripa i trakasserier från kundens sida.  Att behandla dessa trakasserifall i arbetsgemenskapen är särskilt viktigt, och i mån av möjlighet borde man öva på dessa situationer i förväg på arbetsplatsen. Dessutom bör offer för trakasserier i mån av möjlighet erbjudas lämplig eftervård och vid behov professionell hjälp.  
 

Verksamhetsmodeller i bruk i hela branschen 

Under branschens kollektivavtalsförhandlingar 2020 enades PAM och Finsk Handel om ett nytt tillägg till kollektivavtalets samarbetsavtal om arbetarskydd. Enligt det måste arbetsgivaren i företagen inom branschen i enlighet med arbetarskyddslagens verksamhetsprogram för arbetarskydd ta hänsyn till förfarandeanvisningarna mot trakasserier och sexuella trakasserier samt anvisningarna för hantering av trakasserier från en kunds sida.

Riktlinjerna som nu tagits fram är avsedda att stöda arbetsgivarna och hjälpa företagen att utarbeta egna förfarandeanvisningar för ingripande i trakasserier och sexuella trakasserier såväl inom arbetsgemenskapen som från kundernas sida. I framtiden tas därför inom arbetarskyddsförfarandena i branschen större hänsyn till att förebygga och ingripa i alla slags trakasserier, sexuella trakasserier samt trakasserier från kundernas sida. 

Förbunden rekommenderar att riktlinjerna används för att uppdatera, utveckla och ta i bruk olika metoder i företag och på arbetsplatser inom branschen, för att förhindra och förebygga alla former av trakasserier.

 

Bekanta dig närmare
Anvisningar om hur man ingriper i trakasserier i handelsbranschen (på finska). Januari 2021, PAM och Finsk Handel.

 

Nyheter