Kontakt må-fre

Vänligen notera att PAM:s och a-kassans telefontjänster är upptagna särskilt på morgnarna. Du hittar svar till många frågor på vår webbplats.

MEDLEMSKAPET, ANSLUTNING, ANSTÄLLNINGSFRÅGOR

030 100 640 kl. 10-14

A-KASSAN

020 690 211 kl. 10-14

Kollektivavtal - 02.02.2022 klo 16.00

Handelns kollektivavtal godkändes

​​​​​​​Servicefacket PAM och Finsk Handel har på onsdag godkänt handelns kollektivavtal.

PAM:s branschkommitté rekommenderade och PAM:s styrelse godkände handelns kollektivavtal idag på onsdag. Enligt avtalet höjs tabellönerna, personliga lönerna, arbetstidstilläggen och förtroendemännens ersättningar med 2 procent från och med 1.5.2022. Det andra årets löneförhöjningar ska avtalas före 15.12.2022 och om ett avtal inte nås, kan kollektivavtalet sägas upp. Kollektivavtalet är i kraft 1.2.2022-31.1.2024.

 ”Löneförhöjningen är på samma nivå som de högsta som man hittills avtalat om i andra branscher. Jag tycker resultatet är hyfsat och jag är nöjd att vi kunde nå en lösning”, säger PAM:s ordförande Annika Rönni-Sällinen.

Hon uppskattar att arbetsgivarsidans koordinering stärks år för år.

 ”Arbetstidstilläggen har inte höjts på flera år, så nu riktas tydligt en del av förhöjningarna till de som jobber obekväma arbetstider”, säger PAM:s ordförande Annika Rönni-Sällinen.

 Handelns anställda har varit under stor press under coronatiden. Problem med arbetstagarnas ork i arbetet har framkommit i många enkäter.

 ”Vi sökte lösningar som skulle trygga arbetstagarna möjligheter att återhämta sig från arbetet”.

I det nya kollektivavtalet har man bland annat förlängt minimitiden för dygnsvilan, förbjudit enskilda lediga dagar mellan nattskift och ökat minimiantalet dubbelledigheter.

 För att förbättra utkomsten för deltidsanställda kom PAM och Finsk Handel överens om en modell för att erbjuda heltidsarbete samt tilläggsanvisningar gällande förverkligandet av timgranskningen.

 Avtalsparterna förhandlade och godkände handelns kollektivavtal, kollektivavtalet för förmän inom detaljhandel, kollektivavtalet för lager- och transportförmän samt kollektivavtalsprotokollet för handelns ict-tjänstemän och protokollet för Hankkijas försäljningspersonal.

 

Nyheter