Kontakt må-fre

Vänligen notera att PAM:s och a-kassans telefontjänster är upptagna särskilt på morgnarna. Du hittar svar till många frågor på vår webbplats.

MEDLEMSKAPET, ANSLUTNING, ANSTÄLLNINGSFRÅGOR

Medlemstjänstens telefonlinjer är öppna på måndag- fredag klockan 10.00 - 14.00.

030 100 640 kl. 10-14

A-KASSAN

020 690 211 kl. 10-14

Kollektivavtalsförhandlingar - 20.12.2022 klo 11.52

Handelsbranschens kollektivavtals- och löneförhandlingar inleds i januari

Kaupan alan työehdoista ja palkoista neuvotellaan tammikuussa.

Anställningsvillkor och löner inom handeln förhandlas i januari.

Servicefacket PAM och Finsk Handel har kommit överens om att börja förhandla om kollektivavtalet och löneförhöjningar den 12 januari 2023.  

Avtalsparterna har kommit överens om förhandlingstidtabellen för januari efter att PAM sagt upp de nuvarande kollektivavtalen inom handelsbranschen. De nuvarande avtalen och arbetsfreden gäller till och med den 31 januari 2023.

Du kan följa hur förhandlingarna framskrider på PAM:s webbplats.

 

 

Nyheter