Kontakt må-fre

Vänligen notera att PAM:s och a-kassans telefontjänster är upptagna särskilt på morgnarna. Du hittar svar till många frågor på vår webbplats.

MEDLEMSKAPET, ANSLUTNING, ANSTÄLLNINGSFRÅGOR

Medlemstjänstens telefonlinjer är öppna på måndag- fredag klockan 10.00 - 14.00.

030 100 640 kl. 10-14

A-KASSAN

020 690 211 kl. 10-14

Sommarjobb - 10.05.2022 klo 14.28

Har du fått lön för ditt sommarjobb? Så här kontrollerar du att den betalats ut rätt

På lönedagen lönar det sig för varje anställd att noggrant gå igenom sin lönespecifikation. Där ser man bland annat storleken på lönen och de utförda arbetstimmarna.

Genom att noggrant kontrollera din lönespecifikation ser du till att du får den ersättning för ditt jobb som du har rätt till. Så här går det till:

Bekanta dig med lönespecifikationen

En sommarjobbare ska, precis som alla andra anställda, för varje lön få en lönespecifikation, som också kan kallas lönebesked, löneremsa eller lönekvitto. Det är en specifikation över vad den utbetalda lönen består av. Lönebeskedet kan vara på papper eller i elektronisk form.

Kontrollera först i lönebeskedet att dina personuppgifter och ditt kontonummer är rätt.

Kontrollera sedan att grundlönen samt eventuella tillägg och övertidsersättningar är minst i enlighet med det kollektivavtal som tillämpas i branschen.

I Finland avtalas arbetsvillkor och minimilöner enligt bransch genom kollektivavtal som ingås mellan ett fackförbund (t.ex. PAM) och en arbetsgivarorganisation. Lönen får inte vara mindre än minimilönen, men den kan givetvis vara större.

För att veta vilken minimilön du borde få för ditt arbete, kontrollera lönerna för sommarjobbare och ungdomar

Sommararbete är inte en grund för att betala lägre lön till arbetstagaren till exempel på grund av ung ålder eller anställningsförhållandets kortvarighet.


Det lönar sig att vara noggrann med arbetstimmarna

Kontrollera sedan antalet arbetstimmar, dvs. det antal timmar du får lön för, i ditt lönebesked. För att försäkra dig om att du får den lön du har rätt till för alla arbetstimmar du utför, lönar det sig att föra bok över arbetstimmarna genast från och med början av anställningsförhållandet.

Ta också fram ditt arbetsavtal och se efter hur många arbetstimmar du blivit lovad. Detta är viktigt eftersom det antal timmar som arbetstagaren arbetar ska motsvara det antal timmar som överenskommits i arbetsavtalet. Om man i arbetsavtalet har kommit överens om att minimiarbetstiden är 30 timmar i veckan, men arbetstagaren endast har fått arbeta 20 timmar, blir också inkomsterna mindre än förväntat.

Observera också att skatter och andra lagstadgade och obligatoriska avgifter, såsom arbetspensionsavgift och arbetslöshetsförsäkringspremie, alltid dras av från din lön. Om du är medlem i ett fackförbund kan förbundets medlemsavgift också dras av direkt från din lön.

Be din arbetsgivare om rättelse, om du upptäcker fel

Om du inte fått din lön eller om du upptäcker fel eller brister, kontakta arbetsgivaren och försök reda ut ärendet så snart som möjligt. Du kan begära att arbetsgivaren går igenom lönespecifikationen tillsammans med dig. Ofta handlar det om ett mänskligt misstag som man bara behöver anmärka på för att få det rättat.

Om du är osäker på din sak, vänd dig till förtroendemannen på din arbetsplats. Om det inte finns en förtroendeman på din arbetsplats, ta kontakt med Servicefacket PAM.

 

Bekanta dig också med kom-ihåg-listan för sommarjobb, där du hittar viktig information om frågor i anslutning till anställningsförhållande och arbetsliv.

Det lönar sig för sommarjobbaren att gå med i PAM

Ska du börja sommarjobba till exempel i en affär, en restaurang, en kiosk, en snabbmatsrestaurang, en nöjespark eller inom fastighetsservice? Visste du att Servicefacket PAM också värnar om de sommaranställdas rättigheter och ser till att kollektivavtalen följs på arbetsplatsen?

Vi anser att alla ska ha rättvisa arbetsvillkor och arbetsförhållanden. Vi ger råd och stöder dig i frågor som gäller ditt anställningsförhållande och arbetslivet. Som vår medlem vet du vilka rättigheter du har i arbetslivet.

Medlemskap i ett fackförbund är ett bra skydd också för alla sommarjobbare. Därför lönar det sig att bli medlem genast när du börjar jobba. Medlemskap i facket hjälper också då man ska lösa problem som förekommer i sommarjobbarens anställningsförhållande.

Läs mer och anslut dig till PAM redan idag 

 

Nyheter