Kontakt må-fre

Vänligen notera att PAM:s och a-kassans telefontjänster är upptagna särskilt på morgnarna. Du hittar svar till många frågor på vår webbplats.

MEDLEMSKAPET, ANSLUTNING, ANSTÄLLNINGSFRÅGOR

030 100 640 kl. 10-14

A-KASSAN

020 690 211 kl. 10-14

Fackavdelning - 20.11.2019 klo 14.30

Hotell- och restauranganställda förenar sina krafter – branschens största fackavdelning skapas

Samuli Miettinen (till vänster), Kimmo Vanhala och Timo Neuvonen har förhandlat om sammanslagningen av avdelningarna. Foto: Eeva Anundi

Fyra fackavdelningar på PAM går samman och skapar en jätteavdelning med runt 8 000 medlemmar främst i huvudstadsregionen. Nya avdelningen blir största hotell- och restaurangavdelningen på förbundet.

Följande avdelningar går samman:

  • Hotell- och restaurangproffsen i Helsingfors 701
  • Hotell- och restaurangavdelningen i huvudstadsregionen 716
  • Hotell- och restaurangavdelningen för huvudstadsregionen på S-gruppen 835
  • Hotell- och restaurangavdelningen i Järvenpää 823

Avdelningarnas ordförande motiverar sammanslagningen av de fyra avdelningarna med bättre utnyttjande av resurser. Leden rättas med tanke på framtiden – inklusive kommande avtalsrörelser. Till medlemsantalet största avdelningen är 716, näst största 701. Avdelningen för huvudstadsregionen på S-gruppen och avdelningen i Järvenpää har ett par hundra medlemmar.

”Vi omorganiserar våra resurser och utnyttjar dem effektivare”, kommenterar ordföranden för 701 Timo Neuvonen och lägger till att inbesparingarna kan användas till exempel för medlemsrekrytering.

”Inom förbundet syns vi bättre till exempel på kongresserna”, säger ordföranden för 716 Kimmo Vanhala.

”Som ett enhetligt gäng kan vi driva våra medlemmars frågor och intensifiera samarbetet mellan förtroendevalda”, fortsätter Samuli Miettinen, vice ordförande för avdelningen på S-gruppen.

Medlemsförmånerna blir klarare. Nu har anställda på samma arbetsplats kunnat tillhöra olika avdelningar och ibland vet medlemmar inte ens till vilken avdelning de hör. Det har bland annat kommit som en överraskning att arbetskamrater inte kunnat delta i någon kryssning eftersom förmånen endast rört en viss avdelning.

Johanna Sparf (till vänster), Jaana Manninen, Satu Kuosmanen, Merja Stenman, Kimmo Vanhala, Timo Neuvonen, Samuli Miettinen, Tea Jakobson och Outi Mäkelä träffades i Helsingfors i måndags. Foto: Eeva Anundi

Det fokuseras alltså på framtiden men det kan samtidigt undras varför det funnits parallella avdelningar inom samma bransch i huvudstadsregionen.

En gång i tiden hörde allt restaurangfolk till 701 men år 1940 bröt sig köksanställda loss från den och grundade 716. Detta berodde på skillnader i anställnings- och lönevillkor. Senare har avdelningarnas medlemmar blandats upp. Avdelningen på S-gruppen grundades åter i slutet av 1980-talet då det fokuserades på företagsspecifik intressebevakning.

Sedan sommaren har personer utsedda av avdelningarna förhandlat om sammanslagningen. På ett möte i Helsingfors i måndags noterade de att alla stora beslut nu fattats och att det är dags för fortsatta förberedelser. Nya avdelningen har ännu inte ett namn men den startar i årsskiftet.

Nya avdelningen startar 1 januari 2020

• Medlemmarna överförs automatiskt till mottagande avdelningen, 701, i januari. Övriga tre avdelningar avslutar sin verksamhet 31 december.
• Det hålls ett festligt möte 2 februari 2020. Förhoppningen är att så många medlemmar som möjligt från de avdelningar som går samman deltar i mötet.
• På mötet väljs en avdelningsstyrelse med 9 ordinarie ledamöter och 4 allmänna ersättare. Möjligheter att påverka finns också på sektioner vars antal ännu inte ställts fast.
• Avdelningen har 60 förtroendevalda på arbetsplatser.
• Nya avdelningen har en stabil ekonomi – 701 äger en lägenhet i Berghäll, 716 en i Östra centrum.
• Jätteavdelningen kommer inte nödvändigtvis att skötas enbart av frivilliga utan det kan också behövas professionella krafter.
• Nya avdelningen blir största PAM-avdelningen inom turism-, restaurang- och fritidstjänster och fjärde största bland alla PAM-avdelningar. De största är handelsavdelningarna i Tammerfors, Helsingfors och Åbo.

 

Nyheter