Kontakt må-fre

Vänligen notera att PAM:s och a-kassans telefontjänster är upptagna särskilt på morgnarna. Du hittar svar till många frågor på vår webbplats.

MEDLEMSKAPET, ANSLUTNING, ANSTÄLLNINGSFRÅGOR

030 100 640 kl. 10-14

A-KASSAN

020 690 211 kl. 10-14

Samhället - 12.04.2021 klo 15.57

Hundratals PAM-medlemmar kandiderar i kommunalvalet – se hurdana de är!

Till exempel kommer väljarna att avgöra hur jämn åldersfördelningen är i fullmäktige under den kommande perioden.

En typisk PAM-medlem som kandiderar i kommunalvalet är en 36–45-årig kvinna som arbetar i en butik i Nyland och heter Katja. Kandidater finns i alla registrerade partier, men flest inom SDP.

De som arbetar inom servicebranschen är intresserade av att förbättra sakerna i den egna kommunen. PAM har bett de medlemmar som ställer upp i valet att meddela om detta till förbundet, och i slutet av mars hade 320 kandidater berättat att de siktar på en plats i politiken som fullmäktigeledamot i den egna kommunen.

PAM är ett förbund där kvinnornas och de ungas andel av medlemmarna är stor. Detta syns också bland PAM-medlemmarna som ställer upp i kommunalvalet. Ännu vet man inte slutgiltigt hurdan gruppen av kandidater är som siktar på en plats i fullmäktige i valet i juni, men i jämförelse med valet 2017 är PAM:s kandidater åtminstone yngre och kvinnornas andel större jämfört med alla kandidater.

I det förra kommunalvalet var andelen kvinnor av alla kandidater 40 %, medan kvinnornas andel av PAM:s kandidater var 58 %. Genomsnittsåldern för PAM:s kandidater är 44 år, medan genomsnittsåldern för alla kandidater i det förra valet var närmare 50 år.
 

Partiernas topp tre

Kandidater finns redan nu i nästan alla registrerade partier. De tre partier som samlat flest PAM-medlemmar är SDP (45,5 %), Vänsterförbundet (25,6 %) och Sannfinnländarna (9,9 %). 

Via Centerns och De grönas listor siktar 5,4 % av de PAM-medlemmar, som anmält sin kandidatur till förbundet, på en plats i politiken. Utöver detta finns förbundets kandidater också bland SFP:s, Samlingspartiets, Kristdemokraternas samt Rörelse Nu:s och Feministiska partiets kandidater samt på valmansföreningars listor.

Yngre och fler kvinnor

De som för närvarande sitter i fullmäktige och fattar beslut är en grupp som är äldre, mer mansdominerad, högre utbildad och mer välbeställd än den genomsnittliga kommuninvånaren.

I det förra kommunalvalet skilde sig kandidaterna också till sin ålders- och könsstruktur från de röstberättigade. Detsamma gäller för PAM:s kandidater i förhållande till PAM:s medlemmar.

Av PAM:s kandidater är 58 % kvinnor och 42 % män, men av medlemmarna är en betydligt större andel kvinnor, 74 %, medan männen utgör 26 % av medlemmarna. Bland PAM:s kandidater finns det fler män i förhållande till sitt antal särskilt i de yngsta och äldsta åldersgrupperna. Bland kandidaterna över 65 år är männen redan i klar majoritet.

Den yngsta kandidaten är 18 år och den äldsta 70. Den största åldersgruppen bland PAM-medlemmarna som kandiderar är 36–45-åringar. De utgör 27 % av kandidaterna. Av alla PAM:s medlemmar är ungefär en tredjedel under 31 år gamla.


Bekanta dig med kandidatgalleriet

Av kandidaterna har största delen meddelat att de arbetar inom handeln (40 %). 17 % av kandidaterna är i turism- och restaurangbranschen, 6,5 % i fastighetsservicebranschen och 5 % i säkerhetsbranschen. De övriga arbetar i andra branscher.

PAM-medlemmar som kandiderar finns över hela landet. För närvarande verkar det vara svårast att hitta en PAM-medlem bland den egna kommunens kandidater i kommunerna i Kajanalandregionen.

PAM har öppnat ett kandidatgalleri på sina webbsidor, där kan du söka efter kommunalvalskandidater som är medlemmar i förbundet.

Listan och även informationen i denna artikel uppdateras an efter som kandidaterna anmäler om sin kandidatur till PAM och uppger sin information till kandidatgalleriet.

Bekanta dig med PAM:s kandidater i kandidatgalleriet och med PAM:s kommunalvalteman.

Bläddra i kandidatgalleriet (på finska)

Bekanta dig med PAM:s kommunalvalteman

 

Nyheter