Nyheter - 8/2014

Organisationsnyhet - 26.08.2014 klo 09.32

PAM:s styrelse: Yrkeskarriären förlängs bara om det finns arbete

Styrelsen för Servicefacket PAM förhåller sig mycket skeptisk till arbetsgivarnas tro på att yrkeskarriärerna kan förlängas bara genom att förnya pensionssystemet. Mer fungerande metoder för att förlänga yrkeskarriärerna trots växlande konjunkturer är snarare att förbättra arbetsförhållandena, att beakta arbetstagarnas arbetsförmåga på ett individuellt plan, att genomföra åldersprogram och förbättra ledarskapet. Den svåraste smärtpunkten är ändå den höga arbetslösheten. »

Nyhet - 12.08.2014 klo 09.36

Föreslå årets FFC-förtroendeman!

FFC:s första Årets förtroendeman var Harri "Hapi" Lindholm som har varit huvudförtroendeman på Sappis pappersfabrik i Gerknäs sedan 2007. Hapi fick utmärkelsen som erkänsla för hans energiska och uppoffrande engagemang för arbetstagarnas sak. Andra viktiga kriterier i valet var samarbetsförmåga, organisationsaktivitet och viljan att utveckla den egna yrkeskompetensen. »

Kontakt

Medlemskapet, anslutning, anställningsfrågor

030 100 640 

Arbetslöshetsskydd

020 690 211 

Telefonväxeln

020 774 002

Gilla PAM