Kontakt må-fre

Vänligen notera att PAM:s och a-kassans telefontjänster är upptagna särskilt på morgnarna. Du hittar svar till många frågor på vår webbplats.

MEDLEMSKAPET, ANSLUTNING, ANSTÄLLNINGSFRÅGOR

030 100 640 kl. 10-14

A-KASSAN

020 690 211 kl. 10-14

03.02.2016 klo 09.02

I St. Michel provade man på en ny arbetstidsform

S-gruppen, Servicefacket PAM rf. samt Förbundet för turism- och restaurangservice MaRa rf. har genom ett gemensamt experiment utrett vilka förutsättningarna är för en helt ny arbetstidsform samt undersökt hur väl den fungerar. Affärerna som deltog i pilotfasen av detta experiment var andelslaget "Osuuskauppa Suur-Savo" i Tuukkala och ABC-trafikbutiken i Pitkäjärvi.

Syftet med experimentet var att undersöka hur man inom trafikbutiksektorn kunde reagera mer effektivt än tidigare om det uppstår ett plötsligt behov av mer arbetskraft, samtidigt som man garanterar kompletterande arbetstimmar och därigenom full månadslön till deltidsanställda. Som en lösning på detta provade man på så kallat flexibelt heltidsarbete.

Med flexibelt heltidsarbete avses en arbetstidsform där deltidsanställda får full månadslön för heltidsanställda och i gengäld åtar sig de deltidsanställda att ta emot inte bara de arbetsturer som markerats i förväg på arbetsskiftsförteckningen, utan även kompletterande arbetstimmar som meddelas med kortare varsel än normalt. Experimentet med flexibelt heltidsarbete genomfördes från oktober 2015 till januari 2016 under en utjämningsperiod som varade i 15 veckor. De erfarenheter och den respons man fick under experimentet ger förbunden ett bra underlag för att utveckla arbetstidssystem i fortsättningen.

"Trots dessa utmanande tider är det fint att både PAM och de anställda som deltog i experimentet har varit fördomsfria och beredda att prova på en helt ny arbetstidsform. PAM och MaRa har redan under tidigare år i samråd kunnat komma överens om sådana reformer som gynnar båda parterna, så som t.ex. årsarbetstidssystem. De erfarenheter vi fått av detta experiment är av största vikt då vi vidareutvecklar arbetstidssystemen och spelreglerna”, konstaterar MaRa:s arbetsmarknadsdirektör Eero Lindström.

"Experimentet var lyckat, vilket framför allt berodde på förmännens goda arbete, samt på att samspelet fungerade väl och att det fanns ett starkt ömsesidigt förtroende mellan förmännen och de anställda. En av förutsättningarna för att båda parterna ska ha nytta av ett dylikt arrangemang är också att de anställda är mångsysslare som har kompetens inom flera olika områden. Dessutom var det viktigt att förtroendemannen spelade en mycket aktiv roll i experimentet och gav det sitt fulla stöd”, berättar PAM:s avtalsexpert Mia Suominen.

Enligt S-gruppens arbetsmarknadsdirektör Nina Meincke var experimentet lyckat och därigenom kunde man erbjuda en del av trafikbutikens deltidsanställda ett heltidsarbete. "Det var enklare för oss att hitta folk då vi hade ett större behov av arbetskraft, men å andra sidan fick även de som inte deltog i experimentet mer arbete. Flexibelt heltidsarbete kunde fungera som en metod för att öka antalet heltidsanställda", konstaterar Meincke.

 

Nyheter