Kontakt må-fre

Vänligen notera att PAM:s och a-kassans telefontjänster är upptagna särskilt på morgnarna. Du hittar svar till många frågor på vår webbplats.

MEDLEMSKAPET, ANSLUTNING, ANSTÄLLNINGSFRÅGOR

030 100 640 kl. 10-14

A-KASSAN

020 690 211 kl. 10-14

Samarbetsförhandlingar - 05.03.2021 klo 16.25

I Stockmanns samarbetsförhandlingar besparades personalen från uppsägningar

Varuhuskedjan Stockmann permitterar sin personal för tre månader från och med mars. Bild: Stockmann.

De omfattande samarbetsförhandlingarna som inleddes i februari har avslutats. De resulterade i permitteringar som inleds i mitten av mars och genomförs gradvis.

I februari inledde varuhuskedjan Stockmann samarbetsförhandlingar för 860 personer, som nu har avslutats. Petri Leskelä, huvudförtroendemannen som representerade försäljarna vid varuhuset och anställda vid distributionscentret i samarbetsförhandlingarna, är nöjd under omständigheterna att det inte fanns något behov av att förhandla om uppsägningarna nu.

”Anställda permitteras deltid i upp till 90 dagar. Permitteringar utförs på deltid, vilket innebär att arbetstagarnas vecko- och dagstid minskas, beroende på antalet arbetstimmar enligt arbetsavtalet. ”

"I beslutet angående permitteringen har man eftersträvat en enhetlig och rättvis linje, så att anställda med färre timmar, till exempel anställda som arbetar mindre än 16 timmars arbete, besparas från permitteringar", förklarar Leskelä.

Åtgärderna är inte lika drastiska som förra året, då nästan alla arbetstagare avskedades på heltid. Enligt Leskelä var det nu också viktigt för arbetsgivaren att personalen orkar i sitt arbete. Permitteringar på deltid relateras till försäljning och kundantal under våren.

Även om uppsägningar inte kommer på fråga, väcker det diskussion bland personalen. Permitteringsmeddelanden har distribuerats sedan igår.

”E-posten har sjungit oavbrutet. Frågor kommer bland annat om dagpenningar och karenstider", säger Leskelä.

90-dagars permitteringar inleds i mitten av mars och genomförs gradvis under våren. Permitteringarna vid distributionscentret startar först i slutet av april efter Galna dagarna.

Stockmann har motiverat samarbetsförhandlingarna med förlängningen av pandemin och de därmed negativa ekonomiska effekterna.

 

Nyheter