Kontakt må-fre

Vänligen notera att PAM:s och a-kassans telefontjänster är upptagna särskilt på morgnarna. Du hittar svar till många frågor på vår webbplats.

MEDLEMSKAPET, ANSLUTNING, ANSTÄLLNINGSFRÅGOR

030 100 640 kl. 10-14

A-KASSAN

020 690 211 kl. 10-14

TELEFONVÄXELN

020 774 002 kl. 9-16

Förbundskongressen - 16.01.2019 klo 11.00

I valet till förbundskongressen som ordnas i juni väljs 373 representanter

PAMs förbundskongress ordnas i Helsingfors 4- 6.6.2019.

PAMs styrelse har bekräftat fördelningen av valdistrikt inför valet till förbundkongressen. Valdistrikten är desamma som landskapsindelningen i Finland, dock så att de riksomfattande avdelningarna utgör en och samma valdistrikt.

Delegaterna till förbundskongressen väljs på följande sätt; från fackavdelningarna inom varje valkrets väljs en delegat per varje 600 medlemmar på basen av det gemensamma medlemsantalet.

Medlemsantalet bestäms utgående ifrån antalet medlemmar som finns på den sista dagen under valets föregående kalenderår. Sålunda väljs 373 delegater i valet till förbundskongressen år 2019.

PAMs förbundskongress ordnas i Helsingfors 4- 6.6.2019. Du hittar PAMs webbplats för förbundskongressen här

 

 

Nyheter