Kontakt må-fre

Vänligen notera att PAM:s och a-kassans telefontjänster är upptagna särskilt på morgnarna. Du hittar svar till många frågor på vår webbplats.

MEDLEMSKAPET, ANSLUTNING, ANSTÄLLNINGSFRÅGOR

030 100 640 kl. 10-14

A-KASSAN

020 690 211 kl. 10-14

Finanspolitik - 05.05.2021 klo 08.00

Inom servicebranschen väntar man redan på tillväxt – turism- och restaurangbranschen kämpar sig upp ur den svåra situationen

Den dystra coronasituationen i början av året och restriktionerna som infördes för konsumtionstjänster försämrade situationen ytterligare för de anställda i turism- och restaurangbranschen, berättar PAM:s konjunkturbarometer. Den växande vaccinationstäckningen och coronapandemins avtagande ökar dock tilltron till det kommande året för arbetsgivarföretagen inom PAM:s alla branscher.

Svaren från de anställda inom turism- och restaurangbranschen som svarade på servicefacket PAM:s konjunkturbarometer vittnar om den tröstlösa situationen i branschen under vårens restriktionsåtgärder. Av de svarande inom branschen hade 50,0 procent varit permitterade under månaden som föregick enkäten, och 62,6 procent uppger att deras ekonomiska situation har försämrats under de senaste tre månaderna.

”För många har arbetstimmarna blivit få de senaste månaderna, och inte ens det inkomstrelaterade arbetslöshetsstödet räcker till för att stöda utkomsten, då permitteringarna pågår månad efter månad”, anmärker PAM:s ekonomist Olli Toivanen

”Ett system för arbetslöshetsskydd som uppmuntrar till jobbsökning känns grymt i det här läget, då de som är permitterade på grund av coronan i själva verket inte har någon som helst chans att hitta ett nytt arbete.”

Bland respondenterna inom turism- och restaurangbranschen bedömer en historiskt hög andel, 33,3 procent, att det skulle ta över ett år att hitta en ny arbetsplats eller att det inte alls går att hitta en sådan.

”De senaste åren har arbetsmarknaden inom turism- och restaurangbranschen varit mycket aktiv och det har till och med varit brist på yrkesfolk. För många företag är framtiden dock ännu osäker och rekryteringarna har legat på is länge”, konstaterar Toivanen.

Arbetsgivarnas försäljning förväntas växa när coronan småningom ger med sig

Å andra sidan är respondenternas förväntningar på arbetsgivarföretagens kommande år höga. Den största andelen av alla konjunkturbarometerns svarande under coronatiden, 36,8 procent, tror att arbetsgivarens ekonomiska situation kommer att förbättras under det kommande året. Enligt Toivanen beror detta inte enbart på att man skulle se den ekonomiska utvecklingen som speciellt rosenröd.

”Vintern var en riktig bottennotering för många branscher. Då man kämpar sig upp från bottnen och det samtidigt hörs goda nyheter angående epidemins utveckling och vaccinationstäckningen, är det lätt att vara optimistisk och tro på att situationen om ett år åtminstone inte kan vara värre.”

En av dessa branscher är fastighetsservicebranschen, där endast 6,3 procent av respondenterna uppger att arbetsgivarens försäljning ökat i jämförelse med situationen för ett år sedan. Andelen är den lägsta i konjunkturbarometerns historia, även om vi redan för ett år sedan befann oss mitt i coronaepidemins första våg.

Undvikandet av rörelserestriktionerna ger handeln ljusare utsikter

Inom handeln uppger nu endast 19,0 procent av respondenterna att arbetsgivarens försäljning har minskat i jämförelse med situationen för ett år sedan. På samma sätt har oron för den egna ekonomiska situationen jämnat ut sig bland de svarande i branschen. Endast 25,3 procent av respondenterna uppger att oron har ökat under de senaste tre månaderna, medan motsvarande andel för ett år sedan var 49,3 procent.

”Å andra sidan visar jämförelsen med situationen för ett år sedan hur dramatisk den första coronavåren var också för företagen och de anställda inom handeln”, påminner Toivanen.

”Det var väldigt viktigt för specialaffärerna i de stora centrumen att de planerade rörelserestriktionerna kunde undvikas, och utsikterna för detaljhandeln ser nu ljusare ut också utanför dagligvaruhandeln.”

Uppgifterna baserar sig på en enkät som genomfördes av PAM 1–14.4.2021. 670 PAM-medlemmar svarade på enkäten. PAM publicerar konjunkturbarometern kvartalsvis.

 

Nyheter