Kontakt må-fre

Vänligen notera att PAM:s och a-kassans telefontjänster är upptagna särskilt på morgnarna. Du hittar svar till många frågor på vår webbplats.

MEDLEMSKAPET, ANSLUTNING, ANSTÄLLNINGSFRÅGOR

030 100 640 kl. 10-14

A-KASSAN

020 690 211 kl. 10-14

Arbetslivet - 11.08.2020 klo 15.00

Ismo Kokko blir avtalschef på PAM

Ismo Kokko inleder arbetet som PAM:s nya avtalschef i början av september. Bild: Patrik Lindstöm FFC

Servicefacket PAM:s avtalschef leder arbetet på fackets avtalsenhet och ansvarar för kollektivavtalsförhandlingarna i sin helhet.

PAM:s styrelse har valt Ismo Kokko från Helsingfors som ny avtalschef för Servicefacket PAM. Kokko, som har varit aktiv i arbetsmarknadsorganisationer och arbetat med kollektivavtalsförhandlingar i mer än 20 år, övergår till PAM från en tjänst som expert på arbetsvillkor vid Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC. På PAM kommer han att börja i början av september.

”Det känns bra att få vara med och utveckla servicebranschens arbetsvillkor på frontlinjen”, sammanfattar Kokko och fortsätter

”Det ständigt ökande deltidsarbetet och effekterna av nollavtal på mänskors vardag och liv utmanar hela det finländska samhället och arbetsmarknadsfältet. För att inte tala om frågorna om lön och arbetstid inom servicesektorerna, som också återspeglas i den offentliga debatten, ofta genom dåliga exempel såsom utnyttjande av anställda. ”

"Det är därför fackens uppgift är att hitta och erbjuda lösningar på förändringarna i det ständigt föränderliga och splittrade arbetslivet på ett sätt som är konstruktivt och tar hänsyn till människors behov. Genom att utveckla kollektivavtalsförhandlingar kan mänskor erbjudas bättre säkerhet och utkomst. Jag är glad att ta mig an detta utmanande arbete tillsammans med PAM-medlemmarna, säger Kokko.

PAM:s avtalschef ansvarar för att utveckla fackets förhandlingsverksamhet och är bland annat nära involverad i frågor som rör arbetslagstiftning och arbetsmiljö. Innan FFC har Ismo Kokko bland annat arbetat som generalsekreterare för Industri's lönearbetare TP rf och som förhandlingschef för Ingenjörsförbundet. Kokko, 49, har är ekonomiemagister och tradenom till utbildningen.

 

 

Nyheter