Kontakt må-fre

Vänligen notera att PAM:s och a-kassans telefontjänster är upptagna särskilt på morgnarna. Du hittar svar till många frågor på vår webbplats.

MEDLEMSKAPET, ANSLUTNING, ANSTÄLLNINGSFRÅGOR

030 100 640 kl. 10-14

A-KASSAN

020 690 211 kl. 10-14

Samhälllet - 29.06.2021 klo 13.00

”Jag hoppas att vi nu kan börja investera i människor”

Anne Nyman, Sami Kymäläinen och Emma Haapasaari ser fram emot mandatperioden i fullmäktige.

De nyvalda fullmäktigeledamöterna och PAM-medlemmarna Emma Haapasaari (sd), Sami Kymäläinen (sannf) Och Anne Nyman (vänst) berättar om hur den kommande mandatperioden kommer att se ut i deras hemkommuner.

Emma Haapasaari (SDP) blev för första gången invald till stadsfullmäktige i Karleby med sammanlagt 97 röster. Hon gläds över resultatet. Haapasaari, 30, fick vänta på det slutliga resultatet ända fram tills att alla röster var räknade. 

”Att jag blev vald bekräftades helt i slutet av röströstningen”, säger Haapasaari och ler. Han gjorde valkampanj särskilt i sociala medier på grund av den dåliga coronasituationen i Karleby. 

Covid-19 försvårade kampanjarbetet även i Nokia. Vänsterförbundets Anne Nyman, 56, beklagar att det fanns dåligt med möjligheter att träffa människor ansikte mot ansikte. 

”Mitt dagliga jobb som expedit och förtroendevald gjorde det också svårt att föra kampanj. Det fanns nästan inte alls tid över för det den här gången. Därför försökte jag vara aktiv t.ex. på Facebook”, säger Nyman. 

Men i valresultatet syntes pandemin nästan inte alls. Nyman med sina drygt 600 röster var den överlägsna röstdrottningen i sin hemstad. 

Sami Kymäläinen, 46, blev sannfinländarnas röstmagnet i Orivesi. Han jobbar som väktare, och märkte också att kampanjen fördes denna gång främst i sociala medier. 

Med sikte mot framtiden 

Kymäläinen förväntar sig att det goda samarbetet kommer att fortsätta även under den kommande mandatperioden. 

”I fullmäktige syns de politiska konstellationerna som vi har i rikspolitiken inte på samma sätt och det är bra. Jag tror att vi efter valet kommer att fortsätta det goda samarbetet för att utveckla Orivesi”, säger Kymäläinen. 

Haapasaari tror att fokus kommer ligga på ekonomiska frågor under den kommande mandatperioden. 

”Jag har lyft fram frågan om lönefattigdom och jämställdhet och icke-diskriminering. Dessa kommer jag att hålla framme också som fullmäktigeledamot”, säger Haapasaari. 

Nyman hoppas att Nokia kommer att kunna fatta beslut som förbättrar invånarnas vardag. 

”Under förra mandatperioden var vi tvungna att göra stora investeringar för att åtgärda mögelproblem i många fastigheter. Jag hoppas att vi nu kan börja investera i människor”, betonar Nyman. 


Mera information om kommunalvalet och hur PAM:s medlemmar klarade sig i valet finns i juninumret av tidningen PAM.fi som utkommer onsdagen den 30 juni.
 

 

Nyheter