Kontakt må-fre

Vänligen notera att PAM:s och a-kassans telefontjänster är upptagna särskilt på morgnarna. Du hittar svar till många frågor på vår webbplats.

MEDLEMSKAPET, ANSLUTNING, ANSTÄLLNINGSFRÅGOR

030 100 640 kl. 10-14

A-KASSAN

020 690 211 kl. 10-14

arbetsvälmående - 29.11.2021 klo 09.29

Kampanjen Vänligt bemött (Ollaan ihmisiksi) inleds – tillsammans mot osakligt bemötande

Kampanjen Vänligt bemött från Finsk Handel och Servicefacket PAM väcker konsumenterna till att fundera över sin egen roll när det gäller att främja välbefinnandet i arbetet för försäljare och andra som betjänar kunder. Tidpunkten för kommunikationsinsatsen som inleds idag är igen under den hektiska julsäsongen. Den redan traditionella kampanjens budskap är inte föråldrat – tvärtom.

Kampanjen Vänligt bemött strävar efter att väcka medborgarna till att fundera över sin egen roll när det gäller att främja välbefinnandet i arbetet för försäljare och andra som betjänar kunder.

”Handeln är den största sysselsättaren inom näringslivet och den överlägset största sysselsättaren av unga personer. För oss är det viktigt att affären är en trygg och trivsam arbetsplats. För arbetsgivarna är det också fråga om personalens säkerhet, det vill säga om arbetarskydd samt ansvarighet i den större bilden”, påminner arbetsmarknadsdirektör Anna Lavikkala vid Finsk Handel.

Finsk Handel och PAM inledde kampanjen Vänligt bemött första gången redan i slutet av år 2017. Många av branschfolket inom handeln råkar tyvärr ändå varje dag ut för osakligt bemötande i sitt arbete.

”Verbalt våld och osakligt bemötande som försäljare upplever är fortfarande vanligt. Tyvärr är kampanjens budskap inte föråldrat – tvärtom”, bekräftar Erika Kähärä, arbetsmiljöexpert vid PAM.

Förbunden rekommenderar kunder att ta en avslappnad julstämning med sig till affärsbesöket.

"Vi ska respektera arbetet och kompetensen inom kundservicen. Ett positivt kretslopp uppstår utifrån arbetstagarnas välbefinnande och kunden får en positiv serviceupplevelse”, meddelar förbunden.

Traditioner med kampanjen Vänligt bemött – och stafettpinnen rör sig

Tidpunkten för kampanjen Vänligt bemött från Finsk Handel och PAM är under butikernas mest hektiska säsong, julhandeln. Startdatumet är måndagen den 29 november. Det handlar också om Cyber Monday och fredagen före Cyber Monday är Black Friday – båda de här dagarna är kommersiella teman från världen.

För första gången kampanjen Vänligt bemött utfördes av partnerna var i slutet av år 2017.

Budskapet i kampanjen Vänligt bemött har talat brett till alla som arbetar inom kundservice, och andra aktörer har också velat ta upp stafettpinnen: Vanda stad genomförde sin egen Vänligt bemött-kampanj år 2019 och under den gångna höstsäsongen har temat kommunicerats av Tammerfors stad.

”Kommunikationskampanjen Vänligt bemött delar ett viktigt huvudbudskap och en gemensam beteckning, annars har alla kampanjer sitt eget genomförande. Vi är mycket glada över att stafettpinnen rör sig och att diskussionen om detta viktiga tema stärks tillsammans”, säger kommunikationsdirektör Pia Pere-Vanhanen vid Finsk Handel.

Finsk Handels och PAM:s kampanj syns bland annat i sociala medier och affärer. I sociala medier används kampanjtaggar #ollaanihmisiksi, #vänligtbemött och #letsbehave.

 

Nyheter