Kontakt må-fre

Vänligen notera att PAM:s och a-kassans telefontjänster är upptagna särskilt på morgnarna. Du hittar svar till många frågor på vår webbplats.

MEDLEMSKAPET, ANSLUTNING, ANSTÄLLNINGSFRÅGOR

030 100 640 kl. 10-14

A-KASSAN

020 690 211 kl. 10-14

Arbetslivet - 21.07.2021 klo 10.27

Karantän ger inte rätt att skjuta upp semestern

Bild: Getty Images/Science Photo Library RF

Även om vaccinationerna har framskridit snabbt, är det fortfarande möjligt att exponeras för Covid-19. När man försätts i karantän, är det viktigt att förstå att den inte ger rätt att skjuta upp semestern.

Att exponeras för Covid-19 är en obehaglig överraskning för alla som har semester. Men om karantän ändå inträffar på grund av exponering för smittan, är det bra att vara medveten om dess effekter. 

Karantän ger inte per automatik rätt att skjuta upp semestern, eftersom den inte anses vara sjukledighet. Men blir man sjuk under karantänen, blir man sjukskriven. 

Arbetstagaren måste då omedelbart kontakta sin arbetsgivare. Samtidigt ska den anställde be om att semestern skjuts upp för sjukperioden. Under semestern kan det också hända att den anställde insjuknar i Covid-19 eller i en annan sjukdom. PAM har sammanställt instruktioner på sin webbplats om hur man ska gå tillväga ifall man vill skjuta upp sin semester på grund av sjukdom. Du kan läsa mer om det här.

 

Nyheter