Kontakt må-fre

Vänligen notera att PAM:s och a-kassans telefontjänster är upptagna särskilt på morgnarna. Du hittar svar till många frågor på vår webbplats.

MEDLEMSKAPET, ANSLUTNING, ANSTÄLLNINGSFRÅGOR

030 100 640 kl. 10-14

A-KASSAN

020 690 211 kl. 10-14

Samarbetsförhandlingar - 23.10.2019 klo 13.30

Kesko inleder samarbetsförhandlingar - kan leda till uppsägningar av maximalt 28 arbetstagare

Bild: Linda Manner/Lehtikuva

Keskos planer på att omorganisera verksamheten enhetsvis ligger till grund för samarbetsförhandlingarna.

Kesko Oyj har meddelat att företaget inleder samarbetsförhandlingar som berör 250 anställda inom ekonomi-, HR- och kommunikationsenheten. Omorganiseringen som förutsätter ett samarbetsförfarande har två målsättningar.

Den första målsättningen är att uppdatera organisationernas och verksahetsmodellerna som stöd för Keskos strategi och verksamhetsfunktioner. Den andra målsättningen hänför sig till att effektivera verksamheten genom att dra nytta av synergier mer än tidigare, öka resursanvändningen parallellt samt att frångå dubbelt arbete.

I praktiken märks den här omorganiseringen i form av ändringar av personalen olika arbetsuppgifter och ansvarsområden samt överflyttning av uppgifter mellan enheter. Enligt en preliminär uppskattning kan detta leda till att maximalt 28 personer vars anställningar är tillsvidare eller tidsbundna upphör, ifall man inte når andra lösningar för personalen. 

Kesko har redan genomgått ett flertal samarbetsförhandlingar detta år. Samarbetsförhandlingarna i maj berörde att ersätta funktionärers arbetsinsatser med automation och robotisering. 

Förhandlingarna pågår 6 veckor räknat från den första förhandlingsdagen som infaller 28.10.2019. Personalen som omfattas av samarbetsförhandlingarna har blivit informerade.

 

Nyheter