Kontakt må-fre

Vänligen notera att PAM:s och a-kassans telefontjänster är upptagna särskilt på morgnarna. Du hittar svar till många frågor på vår webbplats.

MEDLEMSKAPET, ANSLUTNING, ANSTÄLLNINGSFRÅGOR

030 100 640 kl. 10-14

A-KASSAN

020 690 211 kl. 10-14

29.11.2019 klo 10.00

Klimatförändringen har medfört nytänkande på arbetsplatserna

Hur ser fyra PAM-medlemmar på klimatförändringen på den egna arbetsplatsen och vilka klimatsmarta lösningar förekommer i arbetsvardagen?

Alla jobb påverkas av klimatförändringen i någon utsträckning och på arbetsplatserna är det möjligt att vidta åtgärder. Om det sedan är frågan om att minska på avfall, matsvinn eller utsläpp eller genom att söka nya klimatsmarta lösningar i arbetsvardagen. Konkreta steg för att klimatsäkra arbetsplatsen behövs, men vilka är de rätta stegen? Fyra PAM-medlemmar reflekterar över hur det ser ut på deras arbetsplats.

1. Klimatförändringen ställer nya krav, hur märker du av den på din arbetsplats? 
2. Vad kunde man ytterligare göra för att beakta klimatförändringen och gröna värderingar i jobbet?

1. På restaurangen sorterar vi i vanlig ordning förutom plastavfall, som vi är tvungna att sortera via allmänna uppsamlingspunkter. Därtill försöker vi minimera matsvinnet och det som läggs i kompostering genom att servera av gårdagens lunch eller även dela ut mat som blir över. I Karis finns det matinsamlingspunkter som numera tar emot matsvinn från restauranger. Nordcenter har även blivit tilldelad Geo certifikatet, som är en internationell certifiering för att företaget använder naturliga bekämpningsmedel. På golfbanorna används golfbilar som går på el och regnvatten tas till vara för att vattna banorna.

2. Jag är nöjd med det mesta och Åminne gårds restaurang blev nyligen tilldelad utmärkelsen Årets Golf restaurang 2019. Nu när restaurangapparaturen dock börjar bli gammal, och även om man alltid borde sträva till att reparera, så anser jag att det värt att investera i ny miljövänlig utrustning. Själv oroar jag mig mest över klimatuppvärmningen och vad den kommer att medföra i framtiden.

Kenneth Löfberg, kökschef, Nordcenter Åminnegårds restaurang/Golf & Country Club, Raseborg

1. Jag arbetar på butik via bemanningsföretaget Joblink och klimatförändringen syns framförallt via inbesparningen av plastpåsar. En annan sak är att papper används i mindre utsträckning. Plast ersätts med papperspåsar och biopåsar och ekokassar. Utöver sortering så har vi vissa produkter som återanvänds, bland annat äggbrickor, för vi säljer mycket ägg i lösvikt. När det gäller själva utbudet av varor så märks det att kunderna vill ha mera ekologiska produkter. Det har blivit väldigt populärt.

2. Jag anser att man borde ytterligare minska på plastanvändningen och pappersanvändningen. Då tänker jag främst på kvitton som kunde vara elektroniska. Därtill kunde det vara bra om man i större utsträckning kunde köpa varor i lösvikt och minska på engångsförpackningar, vilka också utgör stora miljöbovar.

Johanna Metso, försäljare, K-market Marski, Borgå

1. På Fermion som är ett läkemedelsföretag sorterar vi bioavfall, blandavfall, problemavfall, papp och papper, vilket vi har gjort hela tiden. Därtill har vi säkerhetsbelagda kärl för papper som är sekretessbelagt. Biokärl och kompostering används en hel del. Sorteringen är i skick. I själva produktionen används t.ex. myrsyra och andra kemikalier, men där finns det specialarrangemang för hur man ska gå till väga och anställda har blivit uppmanade att avlägsna oss ifall det börjar lukta på arbetsplatsen. Där finns det klara anvisningar.

2. Säkert finns det saker man kunde göra för att ytterligare bli klimatvänlig på arbetsplatsen. Det är klart att klimatförändringen har fått mig att ändra på bland annat mina egna levnadsvanor. Man måste väl starta från sig själv för du kan också ta ditt ansvar i klimatkampen. Det handlar om små vardagliga saker, som att du äter upp livsmedel som du köper istället för att kasta bort, sorterar och är medveten om vad som sker på den här fronten.

Camilla Sandberg-Karvonen, anstaltvårdare, Lassila & Tikanoja, Hangö

1. Det är klart att jag känner en stor oro för klimatfrågan. Som ålänning tänker jag på de här frågorna dels på ett allmänt plan och vad till exempel torkan och stormen Alfrida medfört samt läget med Östersjön. Deltar i Bärkraft Åland, som är ett projekt vars mål är att skapa ett hållbart samhälle. I mitt arbete tillämpar jag bland annat PAM:s Green Office kriterier, vilka underlättar att agera mera miljövänligt i arbetsvardagen. Det innebär framförallt papperslöst arbete, sortering och vardagliga knep liksom konsumtionsvanor. Jag försöker cykla så mycket som möjligt när jag åker runt och träffa mänskor. Därtill använder jag närservice och handlar åländska produkter för möten och evenemang. Jag har förmånen att ha mitt kontor i ABF-huset i Mariehamn, där gröna värderingar såsom second hand möbler och ekologisk städning prioriteras.

2. Mitt arbete omfattar en hel del resor eftersom jag är ombud för alla FFC:s fackförbund på Åland. Det samlas en hel del resdagar under året. Många resor till riket blir med flyg och frågan är om båtresor sista slutligen är miljövänligare eller inte. Min personliga kampanj går nu ut på att ordna flera möten på distans via Skype. Facklig verksamhet handlar om att träffa mänskor och det är svårt att ersätta med elektroniska möten.

Elin Sundback, ombudsman, Mariehamn

uutisen-teksti: Marie Sandberg-Chibani

Nyheter