Kontakt må-fre

Vänligen notera att PAM:s och a-kassans telefontjänster är upptagna särskilt på morgnarna. Du hittar svar till många frågor på vår webbplats.

MEDLEMSKAPET, ANSLUTNING, ANSTÄLLNINGSFRÅGOR

030 100 640 kl. 10-14

A-KASSAN

020 690 211 kl. 10-14

Kollektivavtalsförhandlingar - 21.01.2021 klo 10.17

Kollektivavtal för tågservitörer – äntligen öppnades dörrarna för paustimmarna

Bild: Juho Huttunen

Det nya kollektivavtalet som gäller Avecras tågservicepersonal har godkänts. I avtalet ingår bland annat en förbättring gällande de obetalda paustimmarna.

PAM:s styrelse och arbetsgivarförbundet Turism- och restaurangförbundet MaRa har godkänt ett nytt kollektivavtal för Avecras tågservicepersonal. 

I kollektivavtalet avtalades om en alldeles ny bestämmelse om pausledighet, som träder i kraft i februari. Enligt bestämmelsen tjänar arbetstagaren in högst två lediga dagar per år för obetalda paustimmar på en vändstation. Man tjänar in en pausdag per 160 obetalda paustimmar.

Enligt PAM:s avtalsexpert Sirpa Moilanen förbättrar avtalet också lönebestämmelserna för sjukdomstiden vid olycksfall i arbetet. I fortsättningen får även en ny arbetstagare, som varit i anställningsförhållande i mindre än en månads tid, lön under sjukdomstiden efter ett olycksfall i arbetet.

 I fråga om Z-timmar eller överlopps lediga dagar går man till arbetstagarnas fördel tillbaka till tiden före konkurrenskraftsavtalet. Från och med början av nästa år tjänar man in Z-timmar för alla fulla semesterkvalifikationsmånader utom juli, och i fråga om nya arbetsförhållanden finns det inte längre några karensmånader.

Om löneförhöjningar förhandlas ännu

Däremot får man ännu vänta på löneförhöjningar. Enligt Sirpa Moilanen var man i det här ekonomiska läget inte ännu redo att avtala om löneförhöjningar, utan man kommer överens om lönerna senast i slutet av februari.

”Vi hoppas att vi då har en lite bättre bild av hur framtiden ser ut för pandemins del”, säger Moilanen.

Om man inte lyckas komma överens om löneförhöjningarna, upphör tågservicepersonalens kollektivavtal utan uppsägningstid i slutet av mars.

Enligt Avecras huvudförtroendeman Tuula Pihlajamaa är detta företagsspecifika avtal i sin helhet inte sådant som hon hade önskat, men det innehöll en viktig förbättring:

”Det bästa med avtalet var att vi äntligen fick upp dörren för paustimmarna”, konstaterar Pihlajamaa.

 

”Jag tackar alla arbetstagare för det stöd jag har fått under förhandlingarnas gång”, säger Avecras huvudförtroendeman Tuula Pihlajamaa. Bild:Liisa Takala ​​​​​​​

 

Nyheter