Kontakt må-fre

Vänligen notera att PAM:s och a-kassans telefontjänster är upptagna särskilt på morgnarna. Du hittar svar till många frågor på vår webbplats.

MEDLEMSKAPET, ANSLUTNING, ANSTÄLLNINGSFRÅGOR

030 100 640 kl. 10-14

A-KASSAN

020 690 211 kl. 10-14

Kollektivavtal - 12.06.2019 klo 11.20

Kollektivavtalet för frisörbranschen är uppsagd – PAM fortsätter att trygga arbetsvillkor för branschanställda

Bild: Getttyimages.

Arbetsdomstolen har förkastat PAM:s käromål angående kollektivavtalets giltighet för frisörbranschen. Enligt PAM upphör inte arbetet vad gäller detta.

PAM:s och Suomen Hiusyrittäjäs löneförhandlingar avbröts i oktober ifjol när Suomen Hiusyrittäjät sa upp kollektivavtalet för frisörbranschen. PAM ansåg att uppsägningen var olaglig och att avtalet fortfarande är giltigt. Suomen Hiusyrittäjät ansåg för sin del att avtalet löpt ut den 31 oktober 2018.

PAM lämnade i början av december en så kallad fastställelsetalan till arbetsdomstolen, med vilken PAM sökte bekräftelse på att kollektivavtalet för frisörbranschen fortfarande är giltigt. Arbetsdomstolen har nu i fråga om uppsägningen av kollektivavtalet inom frisörbranschen förkastat klagomålet och anser att Suomen Hiusyrittäjäts uppsägning av kollektivavtalet 20.10.2018 varit giltig.

Samtidigt fastställde arbetsdomstolen att kollektivavtalets allmänt bindande verkan har utgått.

”Domstolens beslut är en stor besvikelse för oss, men vi fortsätter arbetet med att trygga arbetsvillkoren inom branschen. För oss är det en väsentlig kvalitativ fråga att våra medlemmar har den tryggheten som ett kollektivavtal ger, konstaterar PAM:s intressebevakningsdirektör Jaana Ylitalo.

Ylitalo uttrycker därtill sin besvikelse över frisörbranschföretagarnas agerande. Tusentals av medlemmar blir i och med detta utan ett eget kollektivavtal.

”Det här är slutet på en närmare 100 årig era för att avtala om arbetsvillkor tillsammans med frisörbranschens företagare. Det första kollektivavtalet inom branschen slöts mellan Suomen Kähertäjäliitonoch Suomen Kähertäjä- ja Parturiapulaisten liitto. Avtalet trädde i kraft 1.3.1922”, framhåller Ylitalo.

Hon fortsätter:
”PAM tryggar arbetsvillkoren för frisörbranschens arbetstagare. Arbetet vad gäller detta upphör inte vad gäller detta", betonar hon.

Läget med frisörbranschens kollektivavtal är exceptionellt och PAM har gett råd åt sina medlemmar bland annat via nyhetsbrev om hur hen bör agera ifall att arbetsgivaren försämrar arbetsvillkoren för anställningen. Branschens arbetstagare kan vara i kontakt även med vår rådgivningstelefon som betjänar på finska på tel. 044 716 8692 vardagar kl. 10–15.

Nu är det viktigare än någonsin att vara PAM-medlem. Du kan ansluta dig direkt och du är berättigad till fullständig medlemsservice. Som medlem får du råd vid behov och utöver arbetslöshetstrygghet har du tillgång till PAM:s rättshjälp och juridiska tjänster. 

 

Nyheter