Kontakt må-fre

Vänligen notera att PAM:s och a-kassans telefontjänster är upptagna särskilt på morgnarna. Du hittar svar till många frågor på vår webbplats.

MEDLEMSKAPET, ANSLUTNING, ANSTÄLLNINGSFRÅGOR

030 100 640 kl. 10-14

A-KASSAN

020 690 211 kl. 10-14

Kollektivavtalsförhandlingar - 19.03.2018 klo 12.36

Kollektivavtalsförhandingar fortsätter inom ett flertal branscher

Den här veckan pågår förhandlingar om arbetsvillkoren för anställda inom telefontjänster, golfområdet, hushållsmaskinsservice, bildframställning samt bingohallar. I samtliga bord är motparten Arbetsgivarna för servicebranscherna PALTA rf.

En lösning var nära att uppnås angående kollektivavtalet inom telefontjänster och kontaktcenter förra veckan. Förhandlingarna fortgår den här veckans måndag 19.3.Typiskt för kollektivavtalsförhandlingarna är dock att de är klara först då alla delar är överenskomna.

En förhandlingstid som berör arbetsvillkor för dem som jobbar inom golftjänsterna är inprickad i kalendern till tisdag 20.3.

Fredag 23.3 har man reserverat tid för att förhandla om kollektivavtalet för hushållsmaskins- och hemelektronikservice samt serviceautomattjänster,
bildframställarnas kolelktivavtal samt bingohallanställdas kollektivavtal.

Kollektivavtalen som berör golftjänster, bildframställningen och bingohallarna är allmänt bindande, vilket betyder att de minimivillkor som förhandlas fram under förhandlingarnas gång berör att som jobbar inom branscherna. Kollektivavtalet för telefontjänster och kontaktcenter samt hushållsmaskins- och hemelektronikservice samt serviceautomatbranschen är däremot normalt bindande. I så fall tillämpar man minimivillkoren i kollektivavtalet endast på de företag som tillhör arbetsgivarförbundet.

I samtliga kollektivavtal representeras arbetsgivaren av Arbetsgivarna för servicebranscherna PALTA rf.

 

Nyheter