Kontakt må-fre

Vänligen notera att PAM:s och a-kassans telefontjänster är upptagna särskilt på morgnarna. Du hittar svar till många frågor på vår webbplats.

MEDLEMSKAPET, ANSLUTNING, ANSTÄLLNINGSFRÅGOR

030 100 640 kl. 10-14

A-KASSAN

020 690 211 kl. 10-14

TELEFONVÄXELN

020 774 002 kl. 9-16

Kollektivavtalsförhandlingar - 09.01.2020 klo 14.24

Kollektivavtalsförhandlingar för handeln inleddes

PAM förhandlar tillsammans med Finsk Handel om arbetsvillkoren inom handeln.

PAM och Finsk Handeln träffades i dag torsdag första gången för att förhandla om nya minimiarbetsvillkor för arbetsplatser inom handeln.

Kollektivavtalsförhandlingarna inom handeln inleddes i dag på torsdag.

Förhandlingarna mellan PAM och arbetsgivarna Finsk Handel startade med att ta fram en gemensam lägesbild. Bägge förbundens ekonomister hade sammanställt översikter, utifrån vilka parterna diskuterade om branschens läge och framtidsutsikter.

Förhandlingsparterna fortsätter att förhandla inom handeln om löntagarnas minimivillkor måndag 13.1.

Handeln är PAM:s största avtalsområde. Detalj- och grossisthandeln sysselsatte år 2018 sammanlagt cirka 220 000 löntagare.

 

Nyheter