Kontakt må-fre

Vänligen notera att PAM:s och a-kassans telefontjänster är upptagna särskilt på morgnarna. Du hittar svar till många frågor på vår webbplats.

MEDLEMSKAPET, ANSLUTNING, ANSTÄLLNINGSFRÅGOR

030 100 640 kl. 10-14

A-KASSAN

020 690 211 kl. 10-14

13.01.2022 klo 17.41

Kollektivavtalsförhandlingar på gång inom handelssektorn

Servicefacket PAM och Finsk Handel inledde onsdagen den 12 januari 2022 kollektivavtalsförhandlingar inom handelssektorn. Den nuvarande avtalsperioden inom PAM:s största avtalsbransch löper ut vid utgången av januari. Du kan följa med hur förhandlingarna framskrider genom att klicka på fliken Kollektivavtalsförhandlingarna 2021–2022 på PAM:s webbplats.

Servicefacket PAM och Finsk Handel träffades för första gången på onsdagen för att förhandla om ett nytt kollektivavtal för handeln för den kommande avtalsperioden. Kollektivavtalet innehåller bestämmelser om minimiarbetsvillkoren för arbetstagare inom branschen. Den nuvarande avtalsperioden går ut den 31 januari.

”Handeln är PAM:s största enskilda avtalsområde för vilket vi förhandlar fram ett kollektivavtal. Många företag inom sektorn har gjort rekordresultat under pandemin. Det är rätt att förvänta sig att dessa positiva resultat också återspeglas i de anställdas försörjning. Anställda inom sektorn plågas också av problem orsakade av deltidsarbete mot vilja som leder till mindre inkomster samt stress och bristfällig återhämtning. Dessa är frågor som bör få hög prioritet i kollektivavtalsförhandlingarna, säger PAM:s ordförande Annika Rönni-Sällinen.

Handelns kollektivavtal omfattar cirka 200 000 anställda. Enligt en medlemsundersökning som PAM genomförde i oktober 2021 var medellönen för deltidsanställda inom sektorn 1 834 euro och för heltidsanställda 2 424 euro. Särskilt under pandemin har många anställda fått stå i första ledet i kampen mot coronapandemin.

”Att trygga rättvisa arbetsvillkor och ett tillräckligt uppehälle ligger också i arbetsgivarnas intresse. Ingen vill se en storskalig arbetskraftsbrist inom branschen och därför är det viktigt att genom ett kollektivavtal säkerställa branschens konkurrenskraft och attraktionskraft ur de anställdas perspektiv”, fortsätter Rönni-Sällinen.

Den första förhandlingsomgången handlade om utsikterna för branschen och parternas behov av att ändra de nuvarande kollektivavtalsbestämmelserna. Förhandlingarna fortsätter fredagen den 14 januari.

PAM rapporterar om framstegen i förhandlingarna på PAM:s webbplats där det finns en separat flik (Kollektivavtalsförhandlingarna 2021–2022) för det. Parternas förhandlingsmål och förhandlingarnas gång är konfidentiell information och kommuniceras inte ut mitt under pågående förhandlingar. Du kommer in på PAM:s webbplats och kollektivavtalsfliken här.

 

Nyheter