Kontakt må-fre

Vänligen notera att PAM:s och a-kassans telefontjänster är upptagna särskilt på morgnarna. Du hittar svar till många frågor på vår webbplats.

MEDLEMSKAPET, ANSLUTNING, ANSTÄLLNINGSFRÅGOR

030 100 640 kl. 10-14

A-KASSAN

020 690 211 kl. 10-14

Kollektivavtalsförhandlingar - 09.09.2020 klo 13.38

Kollektivavtalsförhandlingarna för turism-, restaurang- och fritidstjänster inleds

Bild: Jouni Porsanger

Arbetsförhållanden för arbetstagare och förmän inom turism-, restaurang- och fritidstjänster synas i sömmarna nu när PAM inleder kollektivavtalsförhandlingar med Turism- och restaurangförbundet Mara rf som representerar företag inom turism- och restaurangbranschen.

Coronapandemin svepte in över Finland i början av året och hade en djup inverkan på det dagliga livet för anställda inom turism-, restaurang- och fritidstjänster. Restriktioner som infördes av regeringen för att begränsa spridningen av coronasmittan stängde ner hotell och restauranger, och en stor del av arbetstagarna inom branschen blev permitterade. Resebegränsningarna som fortfarande är i kraft kastar en allvarlig skugga över turismsektorn och osäkerheten inom dessa sektorer står sig fortfarande. 

”Vi har aldrig fört förhandlingar i en så här exceptionell situation. Det har varit viktigt för oss på PAM att se till att det finns jobb och sysselsättning i sektorn även efter att coronaepidemin över. Vi har jobbat hårt för det och kommer även framöver att arbeta med frågan vid förhandlingsbordet, säger PAM:s avtalsexpert Raimo Hoikkala.
 

"Osäkerhet, försörjningssvårigheter, brådska
och arbetsbelastning”

Enligt PAMs konjunkturbarometer som publicerades i augusti har nästan 70 procent av anställda inom turism- och restaurangbranschen varit permitterade under våren och sommaren, och det kommer att ta tid innan företagens situation återställs till det läge som rådde innan Covid-19.
Med hjälp av enkäten samlar PAM in uppgifter om branschanställdas erfarenheter under coronaepidemin.

 

 

 

 

 

Enligt en PAM-enkät som för närvarande är öppen anser nästan 75 procent av respondenterna att epidemin orsakat oro för framtiden, och mer än 46 procent säger att epidemin ökat deras mentala belastning. En av fem anser att deras välbefinnande har försämrats.

”De som arbetar i branschen har hamnat i ett svårt läge. Därför måste vi i våra förhandlingar försöka hitta en gemensam syn som gör det möjligt för oss att ställa upp långsiktiga mål som bidrar till att branschen är attraktiv och inkomstnivån rimlig”, fortsätter Hoikkala.

Kollektivavtalet fastställer minimivillkor 

Kollektivavtalet för turism-, restaurang- och fritidstjänster fastställer minimivillkor för arbetet, såsom löner, övertid, arbetstid och semester för totalt cirka 85 000 arbetstagare och förmän inom dessa branscher.

”Frågor som rör anställdas välbefinnande och arbetshälsa eller branschens attraktionskraft samt löner och andra arbetsvillkor kommer att förhandlas fram under de kommande veckorna”, säger Hoikkala. 

”Målet är att få nya giltiga arbetsvillkor för branschen, oavsett läget med corona. Trots den utmanande situationen måste vi hitta en lösning i förhandlingarna, precis som man gjort på andra områden där PAM förhandlar fram kollektivavtal”, avslutar Hoikkala.
 

Corona ställde till det under våren 

I början av mars, innan koronaepidemin bröt ut, hann man knappt inleda förhandlingarna för turism-, restaurang- och fritidstjänster. Efter det kom viruset som skakade hela världen i grunden och situationen förändrades radikalt på några veckor. PAM och Turism- och restaurangförbundet Mara beslutade att det inte var möjligt att fortsätta med förhandlingarna i en krissituation. 

Den 18 mars gav PAM:s styrelse grönt ljus för att förlänga avtalsperioden fram till den 30 september. Utöver det kom parterna också överens om en rad exceptionella åtgärder för att trygga såväl arbetstagarnas inkomst som företagens verksamhetsförutsättningar. 

Hur och var kan man följa med hur förhandlingarna för turism-, restaurang- och fritidstjänster framskrider? 

PAM informerar sina medlemmar regelbundet om hur förhandlingarna framskrider genom en veckorapport på webbplatsen och vid behov ett e-nyhetsbrev som skickas till medlemmarna. Den nuvarande kollektivavtalsperioden löper ut den 30 september. Om parterna inte lyckas ingå ett nytt avtal före utgången av september, går man in i ett avtalslöst läge (på finska). 

Då förhandlingsparterna PAM och MaRa har nått ett resultat i förhandlingarna, som kommer att överlåtas till fackförbundens förvaltning för avgörelse, informerar vi om det och går ut med en webbnyhet. 

När det nya kollektivavtalet har godkänts kommer dess viktigaste innehåll att publiceras på webbplatsen och i ett nyhetsbrev som sänds till medlemmarna. Det mer detaljerade innehållet kommer att uppdateras på ett wiki-kort som innehåller närmare information om kollektivavtalets innehåll.  
 

 

Nyheter