Kontakt må-fre

Vänligen notera att PAM:s och a-kassans telefontjänster är upptagna särskilt på morgnarna. Du hittar svar till många frågor på vår webbplats.

MEDLEMSKAPET, ANSLUTNING, ANSTÄLLNINGSFRÅGOR

030 100 640 kl. 10-14

A-KASSAN

020 690 211 kl. 10-14

Kollektivavtalsförhandlingar - 03.05.2018 klo 16.49

Kollektivavtalsförhandlingarna för väktarna fortsätter 14.5

Bild: Gettyimages

Idag på torsdag förhandlade man åter om väktarnas kollektivavtal. Följande gång återvänder man till förhandlingsbordet efter en och en halv vecka måndag 14.5.

PAMs förhandlingschef Jyrki Sinkkonen hade inte mycket att berätta från torsdagens förhandlingar.

"Följande gång träffas vi med eget gäng och går igenom texterna som hänför sig till avlöningssystemet", säger Sinkkonen.

Så den här och även följande förhandling genomförs med en större sammansättning, och sålunda deltar utöver förbundens förhandlare även de stora företagens ledningen och förtroendemän.

Väktarnas kollektivavtal utgick i slutet av april. Den andra förhandlingsparten är Arbetsgivarna för servicebranscherna PALTA rf.

 

Nyheter