Kontakt må-fre

Vänligen notera att PAM:s och a-kassans telefontjänster är upptagna särskilt på morgnarna. Du hittar svar till många frågor på vår webbplats.

MEDLEMSKAPET, ANSLUTNING, ANSTÄLLNINGSFRÅGOR

030 100 640 kl. 10-14

A-KASSAN

020 690 211 kl. 10-14

Kollektivavtalsförhandlingar - 27.04.2020 klo 16.25

Kollektivavtalsförhandlingarna inleddes inom bevakningsbranschen

Det allmänt bindande kollektivavtalet inom bevakningsbranschen utgår i slutet av april. PAM och Servicebranschernas Arbetsgivare Palta inledde idag förhandlingarna om nya arbetsvillkor.

”Våren har varit exeptionell till följd av coronaepidemin och det har varit en orsak till varför förhandlingarna inleddes först några dagar före kollektivavtalets utgång. Därför har vi även utöver ärenden som är uner arbetet även diskuterat med arbetsgivarparten om att skjuta upp förhandlingarna till hösten. Det har inte arbetsgivaren beredskap till," berättar PAM:s avtalsexpert Markku Saikkonen.

Den föregående avtalsrundans olika skeden vad gäller förhandlingarna inom bevakningsbranschen är fortfarande i färskt minne. Då stod väktarna inför en verkligen svår situation enligt Saikkonen och strejkkortet gick inte att undvika. 

”Jag hoppas att förhandlingarna som nu inleds går smidigt och i god anda. Det är viktigt att man kan diskutera sig fram till nya arbetsvillkor tillsammans medllan arbetstagar- och arbetsgivarrepresentanter vid förhandlingsbordet och inte hos förlikningsmannen,” säger han och fortsätter

”Förhandlingarna har nu inletts och under de följande veckorna arbetar vi intensivt med detta. Följande förhandling infallet tisdagen den 5 maj,” berättar Saikkonen.

Branschkommittéen inom bevakningsbranschen och på arbetsplatserna har man förberett sig länge inför de ankommande kollektivavtalsförhandlingarna. PAM har samlat in förbättringsförslag från sina medlemmar och de utgör gemensamma målsättningar i arbetet som utförs såväl i branschkommittéen som i förbundets förvaltningsorgan.

”Vårt mål att förbättra arbetsvillkoren inom branschen är skäliga. Det är klart att talkotimmarna som konkurrenskraftsavtalet medförde måste slopas i kollektivavtalet", menar Saikkonen.

”I lönefrågan efterlyser vi en tillräcklig och jämlik löneförhöjning. Därtill vill vi ha förbättring vad gäller utmaningar som hänför sig till kombinering av arbets- och familjeliv. Då diskuterar vi bland annat frågor som faderskapsledighets längd och exempelvis skötsel av sjukt barn.”

Omkring 8 000 arbetstagare jobbar inom ramen för bevakningsbranschens kollektivavtal. Branschanställda jobbar bland annat som väktare, säkerhetskontrollörer och värdetransportchaufförer samt vaktmästare. De största finländska företagen inom branschen är bland annat Avarn Security Oy, Loomis Suomi Oy och Securitas Oy.

 

Nyheter