Kontakt må-fre

Vänligen notera att PAM:s och a-kassans telefontjänster är upptagna särskilt på morgnarna. Du hittar svar till många frågor på vår webbplats.

MEDLEMSKAPET, ANSLUTNING, ANSTÄLLNINGSFRÅGOR

030 100 640 kl. 10-14

A-KASSAN

020 690 211 kl. 10-14

Kollektivavtalsförhandlingar - 23.09.2020 klo 15.16

Kollektivavtalsförhandlingarna inom turism-, restaurang- och fritidstjänster fortgår

Bild: Jouni Porsanger

PAM och arbetsgivarnas representant MaRa rf har förhandlat om nya arbetsvillkor sedan början av september. Coronaepidemins effekter på branschanställda och branschens företag återspeglas även i avtalsförhandlingarna.

”Trots det svåra verksamhetsläget har förhandlingarna försigått i god anda. Vi har konstruktivt gått igenom olika textfrågor och dels diskuterat om konkurrenskraftsavtalstimmarnas öde”, konstaterar avtalsexpert Raimo Hoikkala.

 ”Ännu är vi inte klara. Följande avtalsförhandling är reserverad för nästa vecka.  Vi informerar om hur saker och ting avancerar till våra medlemmar via fackets webbsidor”, lovat Hoikkala.

Avtalsperioden för kollektivavtalet inom branschen förlängdes på våren till följd av coronaepidemin. Avtalsperioden utgår i slutet av september. Omkring 85 000 arbetstagare och förmän jobbar inom ramarna för kollektivavtalet. Branschen har hamnat mitt i en enastående kris då coronan har stängt restauranger  och hotar hela turismsektorns framtid.

 

Nyheter